Gebiedsontwikkeling Santfort

De gebiedsontwikkeling Santfort wordt een gebied waar wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan. Het gebied ligt in de wijk Nieuw Noord en wordt begrensd door de spoorlijn Haarlem‐Zandvoort aan de zuidkant, de Kamerlingh Onnesstraat aan de noordkant en de Max Planckstraat.

Op het braakliggende voormalige AWZI-terrein komen woningen en bedrijfspanden. Er worden twee woontorens en 100 appartementen gebouwd. De appartementen variëren van goedkope tweekamerwoningen tot duurdere appartementen.

Parkeren gebeurt in kelders onder de flats. Achter de woontorens komt een rij huizen met een bedrijfsruimte aan huis, de woonwerkunits. Daarachter komen bedrijfsunits die onder meer zijn bedoeld voor de bedrijven die nu nog even verderop zitten, namelijk op de Curie-driehoek. Als laatste zijn er bedrijfskavels.

Het doel is om de ‘duinbeleving’ in dit gebied te versterken. Het plan is om rondom het terrein een ‘Duinenweg’ aan te leggen. Tussen de ‘Duinweg’ en de spoorlijn naar Haarlem komt een ‘Duinenpark’. Dit park gaat een logische overgang vormen naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Voor de ontwikkeling van het terrein werkt ontwikkelaar Pact 3D nauw samen met de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort (VBZ) en andere ondernemers uit de Curiedriehoek.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Ameike Weijers via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.

Heeft u belangstelling voor een ondernemerswoning? Zoek dan contact met Eigenwijs makelaars 023 573 1999 of www.santfort.nu.