Maand van de deregulering

De hele maand maart is in Zandvoort ‘De maand van de deregulering’. Het gaat om het  terugdringen en vereenvoudigen van gemeentelijke regels en processen om de regels beter aan te laten sluiten bij de wensen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Of om de regels beter aan te laten sluiten bij wat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie nodig hebben.

Wij kunnen dit niet zonder u!

Van 1 tot en met 31 maart 2021 kunt u ons vertellen wat beter kan. Welke regelgeving vindt u niet nodig of kan  naar uw idee eenvoudiger? Welke regels zijn met elkaar in strijd? Waar liep u tegenaan bij de aanvraag van een vergunning? Rechtsonderaan deze pagina vindt u de oranje button Geef uw mening. Via dit formulier kunt u uw suggesties en ideeën doorgeven.

Ondanks dat het de maand van de regulering is, hebben toch spelregels moeten opstellen. U kunt ons ideeën of voorstellen sturen over:

  • regels die volgens u niet nodig, onduidelijk of tegenstrijdig zijn.
  • onnodige administratieve lasten voor bewoners en ondernemers.
  • het moderniseren en eenvoudiger maken van gemeentelijke procedures.
  • het afschaffen van vergunningen.
  • het vereenvoudigen of afschaffen van processen.
  • het eenvoudiger maken van aanvraagformulieren.
  • regels voor de leefomgeving (denk bijvoorbeeld aan toerisme en economie, openbare ruimte en vergunningen) van Zandvoort.

Wij vragen u daarbij om uw ervaringen en suggesties zo duidelijk mogelijk te beschrijven.

De gemeente kan alleen eigen regelgeving en procedures aanpassen. Denk daarbij aan Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of andere lokale verordeningen.

Eind maart hebben we een duidelijk beeld van wat er leeft bij inwoners en ondernemers. De makkelijke kleinere aanpassingen doen we zo snel als mogelijk is. Ook de gemeente heeft te maken met regels voor aanpassingen. We doen onze uiterste best om snel veranderingen door te voeren.

Ideeën en voorstellen die aan de spelregels voldoen, nemen we meteen in behandeling. Overige meldingen en bijvoorbeeld klachten brengen wij onder de aandacht van de reguliere meldlijn. 
De meldingen die ingewikkelder zijn of niet geschikt zijn om direct door te voeren, leggen we voor aan de gemeenteraad. De raad geeft aan met welke projecten zij verder wil en wat belangrijk is. 
De resultaten van ‘De maand van de deregulering’ komen op deze pagina te staan. Heeft u in het formulier uw e-mailadres opgegeven? Dan ontvangt u per e-mail het resultaat.

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Heeft u geen voorstel, maar een klacht? Of bent u het niet eens met een genomen besluit van de gemeente dan kunt u deze online melden.