Curiedex

Het voormalige Corodex-terrein en de Curiedriehoek, samen Curiedex, is een onderdeel van bedrijventerrein Nieuw Noord. Het wordt ontwikkeld naar een gebied waar wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan.

Er zijn diverse partijen betrokken bij dit project. Woningcorporatie Pré Wonen, die eigenaar is van het voormalige Corodex-terrein, de gevestigde ondernemers van de curiedriehoek en de gemeente. De herontwikkeling van Curiedex is een samenwerking tussen Pré Wonen en de andere eigenaren van het terrein.

De gemeente heeft een faciliterende rol en verbindt de betrokken partijen met elkaar. Zo moet er een gezamenlijk idee ontstaan voor de ontwikkeling van het gebied. Met als eindresultaat een fijn gebied om te wonen, te werken en te verblijven.

De ontwikkeling van de Curiedriehoek en het Corodex-terrein zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort en de bedrijfsruimte. Er komen ruim 300 woningen en circa 4000 m2 aan bedrijfsruimte. Dit te samen zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de Curiedriehoek en het Corodex-terrein.

Het voormalige Corodex-terrein en de Curiedriehoek, samen Curiedex, is een onderdeel van bedrijventerrein Nieuw Noord. Het wordt ontwikkeld naar een gebied waar wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan. Er zijn diverse partijen betrokken bij dit project. Woningcorporatie Pré Wonen, die eigenaar is van het voormalige Corodex-terrein, de gevestigde ondernemers van de curiedriehoek en de gemeente.

De herontwikkeling van Curiedex is een samenwerking tussen Pré Wonen en de andere eigenaren van het terrein. De gemeente heeft een faciliterende rol en verbindt de betrokken partijen met elkaar. Zo moet er een gezamenlijke visie ontstaan voor de ontwikkeling van het gebied. Met als eindresultaat een fijn gebied om te wonen, te werken en te verblijven.

De ontwikkeling van de Curiedriehoek en het Corodex-terrein zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort en de bedrijfsruimte. Er komen ruim 300 woningen en circa 4000 m2 aan bedrijfsruimte. Dit te samen zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de Curiedriehoek en het Corodex-terrein.

In het 1e kwartaal van 2021 wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het opstellen van een Stedenbouwkundig programma van Eisen. Op basis daarvan wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt, gevolgd door een nieuw bestemmingsplan. Daarna kan het project in zijn geheel of in deelprojecten worden uitgevoerd.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager S. Bukman via telefoonnummer 14 023 of e-mail projecten@haarlem.nl.