Gemeentelijke zorgpolis

Inwoners met een laag inkomen kunnen ook voor 2021 een collectieve zorgverzekering afsluiten: de Gemeentelijke zorgpolis. We werken hiervoor samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid. 

Deelnemen aan de Gemeentelijke zorgpolis is mogelijk voor mensen met een ZandvoortPas 2020/2021. U heeft recht op de pas als u een inkomen heeft tot 120 % van het bijstandsniveau. Heeft u nog geen ZandvoortPas? Vraag de pas dan zo snel mogelijk aan via zandvoort.nl/zandvoortpas.

De Gemeentelijke zorgpolis biedt veel voordelen als u gemiddelde tot hoge zorgkosten heeft. Zoals brillen/lenzen, een beugel voor kind(eren) of fysiotherapie.

Het verplichte eigen risico van € 385 is volledig meeverzekerd, plus de vergoeding van de eigen bijdrage Wmo.

Zijn uw zorgkosten laag? Dan is een basisverzekering een goede keuze. U kunt zelf kiezen bij welke ziektekostenverzekeraar u een basisverzekering afsluit. De Gemeentelijke zorgpolis is vooral bedoeld voor mensen met gemiddelde of hoge zorgkosten. Zoals brillen/lenzen, een beugel voor kind(eren) of fysiotherapie.

U moet zélf de overstap naar de Gemeentelijke zorgpolis regelen. Dit kan via www.gezondverzekerd.nl. Zoek op de startpagina naar gemeente Zandvoort. Overstappen naar de Gemeentelijke zorgpolis kan t/m 31 december 2020. 

De Gemeentelijke zorgpolis biedt 3 samengestelde pakketten. Een samengesteld pakket is een basisverzekering met een aanvullende verzekering. Op www.gezondverzekerd.nl staan de paketten en de premies van de pakketten. De zorgpolis is vooral voordelig voor mensen met gemiddelde tot hoge zorgkosten. Zoals brillen/lenzen, een beugel voor kind(eren) of  fysiotherapie.

De zorgverzekeraars accepteren iedereen, zonder medische keuring. 

Overstappen kan alleen als er geen betalingsachterstanden zijn bij de huidige zorgverzekering. Heeft u wel een achterstand met de betaling? Neem dan contact op met de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente via telefoonnummer 14 023, keuze 4. Vraag naar budgetcoaching.

Door corona is er dit jaar een telefonisch spreekuur om te helpen bij het overstappen naar de Gemeentelijke zorgpolis. Van 30 november 2020 t/m 19 december 2020 kunt u maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bellen naar het spreekuur. Het nummer is 14 023, keuze 5. 

Ook kunt u voor vragen over de Gemeentelijke zorgpolis terecht bij het Sociaal Wijkteam

Maakt u geen gebruik van de Gemeentelijke zorgpolis? Heeft u een basisverzekering en hoge kosten door ziekte of handicap? U kunt misschien geld terugkrijgen voor het wettelijk eigen risico van de gemeente. Kijk bij tegemoetkoming bij ziekte en handicap.