Woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen om uw huur of hypotheek te kunnen betalen. Als uw inkomen plotseling minder is geworden, kunnen uw woonlasten in verhouding te hoog zijn. Met de woonkostentoeslag heeft u tijd om ondertussen andere woonruimte te vinden. Als u woonkostentoeslag ontvangt, bent u verplicht goedkopere woonruimte te zoeken.

U kunt in aanmerking komen voor woonkostentoeslag als:

  • u zelfstandige woonruimte bewoont. Dat wil zeggen: een woonruimte met een eigen voordeur en een eigen toilet, wasruimte en keuken. Soms is woonkostentoeslag mogelijk bij niet-zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld bij begeleid wonen of groepswonen voor ouderen
  • er een dringende reden is waardoor u (nog) geen recht hebt op huurtoeslag
  • er een dringende reden is waardoor de huurtoeslag niet voldoende hulp biedt
  • de hoogte van de woonkosten verantwoord is. Om dit te beoordelen houdt de gemeente rekening met de hoogte van uw inkomen.

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor de woonkostentoeslag, moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

Alleenstaand€ 6.505
Alleenstaand ouder€ 13.010
Gehuwd/samenwonend€ 13.010

Inkomen

Hoe hoog mag uw netto-inkomen zijn om voor de woonkostentoeslag in aanmerking te komen?

De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Maximaal netto maandinkomen zonder vakantiegeld

 U bent 21 jaar of ouder en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereiktU heeft uw AOW-leeftijd bereiktU woont in een inrichting
Gehuwd/samenwonend€ 1.778€ 1.873€ 704
Alleenstaand€ 1.245€ 1.383€ 433
Alleenstaand ouder€ 1.327€ 1.439€ 433

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen. Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Inkomen hoger dan het bedrag in de tabel

U moet 100% van uw inkomen boven de inkomensgrens (uit de tabel) gebruiken om zelf bijzondere kosten te betalen.

Als u bijvoorbeeld € 35 per maand meer verdient dan het bedrag in de tabel dan moet u die € 35 gebruiken om bijzondere kosten te betalen. U betaalt in dit voorbeeld dan de eerste € 420 (12x € 35) aan bijzondere kosten zelf. Dit wordt per jaar berekend. Zijn uw kosten hoger dan dit bedrag, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

U krijgt de woonkostentoeslag zo kort als mogelijk is.

  • Voor een huurwoning is dit meestal uiterlijk tot het begin van het nieuwe huurtoeslagjaar (1 januari)
  • Bij een koopwoning kijkt de gemeente regelmatig of de woonkostentoeslag nog nodig is.

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Zandvoorters met een krappe beurs (pdf)

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Huurtoeslag (Belastingdienst.nl)

KennisRing van StimulanSZ (kennis en informatie over werk, inkomen, zorg en welzijn)

Participatiewet (link naar wettekst)

U kunt vragen stellen over woonkostentoeslag aan de afdeling Werk en Inkomen. U belt naar de gemeente op telefoonnummer 14 023.