Welzijnsorganisaties

In Zandvoort is een aantal organisaties actief die u op weg helpen als u bijvoorbeeld mantelzorger bent, op zoek bent naar een vrijwilligersklus, of als u opvoedondersteuning nodig hebt.

Mantelzorg
Mantelzorgers bieden – vaak intensief – zorg en hulp aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Dat gaat meestal vanzelf. Toch komt er heel wat bij kijken als de zorg langdurig en intensief is. Veel mantelzorgers willen dit zo lang ze kunnen en vooral op hun eigen manier, maar zitten soms met vragen of twijfels. Dat kan over praktische zaken en regelgeving zijn, maar ook over hulp of het (tijdelijk) delen van de zorg(en). Ga naar de website van Tandem.

Ondersteuning divers
Pluspunt is een vrijwilligersorganisatie dat mogelijkheden biedt om elkaar te ontmoeten en om als vrijwilliger uw talent te ontdekken. Pluspunt is er voor mantelzorgers, het wegwijs maken van mensen in het aanbod voor ondersteuning en het bieden van een luisterend oor. Er worden veel gezellige en voordelige activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Van cursussen, workshops, eetclubs, themamiddagen en kinderdisco tot spreekuren en ondersteuning thuis. Ga naar de website van Pluspunt. Een aanverwante stichting van Pluspunt is OOK Zandvoort.

Opvoedondersteuning
Iedere ouder/opvoeder heeft weleens vragen over zijn of haar kinderen. Mijn baby huilt veel, is dat normaal? Eet mijn kind wel voldoende groente of fruit? Mijn kind slaapt moeilijk in, wat kan ik doen? Welke afspraken maak ik met mijn puber over uitgaan? Met deze en andere vragen over opvoeden en opgroeien kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zandvoort. Ga naar de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zandvoort