Wegslepen voertuig

Bent u uw auto kwijt? Mogelijk stond uw auto fout geparkeerd. Neem dan contact op met de meldkamer van de politie. Het telefoonnummer is 0900-8844. De politie vertelt u of uw voertuig is versleept en waar u hem tegen betaling weer op kunt halen. U krijgt van gemeente Zandvoort een factuur voor de kosten van het verslepen.

De foutgeparkeerde voertuigen versleept de gemeente Zandvoort naar De Favaugeplein in Zandvoort of naar de Ir. Lelyweg 10 in Haarlem. Wanneer u auto bij de Ir. Lelyweg 10 in Haarlem staat, krijgt u uw voertuig mee na betaling van de kosten.

De versleepkosten worden op de eigenaar van de auto verhaald. De kosten bestaan uit voorrijkosten, sleepkosten, personele kosten en eventueel opslagkosten.

Gemeente Zandvoort versleept foutgeparkeerde voertuigen om ruimte te maken voor de weekmarkt of voor evenementen. Op de dag dat de weekmarkt wordt gehouden, mag u vanaf 05:00 uur tot 18:00 uur niet op het marktterrein parkeren.

De gemeente plaatst ruim van te voren borden waarop ze de datum van het evenement en/of de markt aankondigt. Het verzoek is om dan geen auto te parkeren of de al geparkeerde auto te verwijderen. De gemeente laat de auto laten wegslepen als er niet tijdig op dit verzoek wordt gereageerd.

Het is niet toegestaan om een inrit te blokkeren. Auto’s die een inrit blokkeren kunnen worden weggesleept.