Waarmerken kopie of afschrift

Alleen op afspraak

De gemeente werkt alleen op afspraak. Probeer zoveel mogelijk online te regelen. Kan dat niet, bel dan met 14 023. 

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt sommige documenten laten waarmerken bij de gemeente. De gemeenteambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. U komt hiervoor langs met het document bij de centrale balie. U kunt hiervoor direct online een afspraak maken.

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift zijn € 7,30.

Afspraak maken Als u een afspraak maakt hoeft u niet te wachten

Een gewaarmerkte kopie is van belang voor officiële overeenkomsten, zoals het kopen van een huis. U kunt ook om een gewaarmerkte kopie vragen als u het originele document niet uit handen wilt geven. Bijvoorbeeld als u een kopie van uw  identiteitskaart of paspoort moet overleggen.

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift betaalt u € 10,10

Neem het originele document of de originele documenten mee naar de centrale balie. De baliemedewerker maakt een kopie van het originele document. De kopie krijgt een waarmerk. Dat gebeurt met een stempel en een handtekening van een beëdigd ambtenaar.

U kunt geen gewaarmerkte kopie krijgen van: 

  • Notariële akten
  • Schoolcijfers
  • Diploma's
  • Getuigschriften