Waarmerken kopie of afschrift

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken bij de gemeente. De gemeenteambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. U komt hiervoor langs met het document bij de centrale balie. U kunt hiervoor direct online een afspraak maken.

U kunt zonder afspraak op de volgende tijden bij de gemeente langskomen: maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur en donderdag ook tussen 17.00 en 20.00 uur.

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift zijn € 7,30.

Afspraak maken

Een gewaarmerkte kopie is van belang voor officiële overeenkomsten, zoals het kopen van een huis. U kunt ook om een gewaarmerkte kopie vragen als u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld als u een diploma in het buitenland moet overleggen.

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift betaalt u € 9,80.

Neem het originele document of de originele documenten mee naar de centrale balie. De baliemedewerker maakt een kopie van het originele document. De kopie krijgt een waarmerk. Dat gebeurt met een stempel en een handtekening van een beëdigd ambtenaar.