Vuurwerk

Als u vuurwerk wilt opslaan, dan heeft u daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan doet u een 'Melding vuurwerkbesluit (AIM)' bij Infomil.
Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket.
Wilt u vuurwerk (laten) afsteken buiten de jaarwisseling om? Dan meldt u dit bij het vuurwerkteam van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Melding vuurwerkbesluit doen (AIM) Doe uw melding minstens 4 weken van tevoren

Omgevingsloket online

Voorwaarden voor een vergunning voor de opslag van vuurwerk zijn bijvoorbeeld:

 • Er is een minimale afstand tot omwonenden
 • In de opslag is een sprinklerinstallatie aanwezig
 • In de opslag is een brandmelder aanwezig
 • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan.

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

Als uw vuurwerkbedrijf vuurwerk wil afsteken, dan heeft u een toepassingsvergunning nodig. Ook moet u het aan de gemeente of provincie doorgeven elke keer als u vuurwerk wilt afsteken:

 • bij minder dan 200 kilo vuurwerk doet u een melding bij de provincie
 • bij meer dan 200 kilo vuurwerk vraagt u ontbrandingstoestemming aan bij de provincie. Doe de aanvraag minstens 14 weken van tevoren.

Ontbrandingstoestemming provincie Noord-Holland
 

Wilt u vuurwerk (laten) afsteken buiten de jaarwisseling om? Dan gelden deze regels:

 • Bij een evenement mag vuurwerk alleen worden afgestoken met toestemming van de burgemeester en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hiervoor moet voldaan zijn aan de gestelde voorwaarden.
 • Als het geen evenement is, zoals een bruiloft, mag vuurwerk alleen worden afgestoken op vrijdag of zaterdag (niet op een feestdag) tussen 10.00 uur en 23.00 uur. Dit mag maximaal 15 minuten. De datum wordt vooraf bekend gemaakt door de organisator van het evenement of door de ondernemer.
 • Alleen een professioneel bedrijf mag vuurwerk afsteken.
 • Het afsteken van vuurwerk mag alleen bij een Zandvoortse ondernemer die toestemming heeft van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
 • Vuurwerk mag alleen worden afgestoken buiten een straal van 250 meter van het verpleeghuis, de begraafplaats en het dierenasiel.

Melding doen

U stuurt uw melding via e-mail naar het vuurwerkteam van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst toetst uw aanvraag aan de eisen die zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit.

In uw mail geeft u informatie over:

 • het type vuurwerk
 • het aantal kilo’s
 • de opstelling van de producten
 • de afstanden ten opzichte van van het publiek en
 • de afsteeklocatie.

Afhankelijk van de locatie adviseert de Omgevingsdienst of de organisator omwonenden moet informeren over de inhoud van het vuurwerkevenement en de eventuele hinder die dit met zich mee kan brengen. Meer informatie vindt u op www.odnzkg.nl.

Uw melding mailt u naar vuurwerkteam@odnzkg.nl.