Vrijwilligersverzekering

Als vrijwilliger van een vrijwilligersorganisatie bent u tijdens uw werk als vrijwilliger verzekerd. Heeft u bijvoorbeeld tijdens uw vrijwilligerswerk bij iemand thuis een vaas gebroken? Dan valt dit onder de vrijwilligersverzekering en kunt u het schadeformulier invullen en schriftelijk indienen. U hoeft zich als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie niet apart aan te melden voor de verzekering. Scholieren die een maatschappelijke stage lopen, zijn ook meeverzekerd.

U vult het schadeaangifteformulier in. U stuurt mee:

 • bewijsstukken (foto’s), als u deze heeft
 • de aansprakelijkstelling
 • een verklaring van de organisatie waar u werkt dat tijdens uw werkzaamheden als vrijwilliger schade is ontstaan en dat u daar melding van heeft gemaakt.

Op het polisblad vult u bij 'gemeente' Zandvoort in en bij het polisnummer: 116006955.

U stuurt het formulier op naar:

Raetsheren van Orden
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Op de website van Raetsheren van Orden vindt u het schadeformulier en de polis (productwijzer dekkingsoverzicht).

Mantelzorgers zijn in de vrijwilligersverzekering meeverzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Mantelzorgers zijn níet verzekerd voor de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de andere onderdelen van de vrijwilligerspolis (zoals rechtsbijstandsverzekering).

Algemeen
Er is geen spake van een leeftijdsgrens. U hoeft geen urenadministratie bij te houden.
Het heeft geen invloed op de verzekering als u per project met andere vrijwilligers werkt.

Waar zijn de verzekeringen voor bedoeld?

 • Aansprakelijkheid
  Voorbeeld: vrijwilliger stoot een dure vaas om tijdens het collecteren.
 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
  Voorbeeld: vrijwilliger helpt met schilderen van het clubhuis en valt van de trap.
 • Aansprakelijkheid rechtspersonen
  Voorbeeld: vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen
  Voorbeeld: vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester Bert gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, doordat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook Wim) in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade.
 • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
  Voorbeeld: vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd.

Is onze organisatie gedekt voor wettelijke aansprakelijkheid als bij een activiteit
vrijwilligers met een groep deelnemers op stap gaan?

Ja, ook tijdens uitstapjes bent u verzekerd voor schade en ongevallen. De deelnemers aan de activiteiten vallen niet onder deze vrijwilligersverzekering.

Heeft een organisatie met vrijwilligers en beroepskrachten een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Ja, de aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen van de collectieve vrijwilligersverzekering dekt alleen risico’s die verband houden met het vrijwilligerswerk.
Bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot vrijwilligers.

Zijn er ook vrijwilligers uitgesloten van de vrijwilligersverzekering?
Ja, uitgesloten zijn vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Voor hen zijn er speciale rechtspositieregelingen.

Wij zijn een organisatie met meerdere vestigingslocaties. Bij welke gemeente moeten
wij informeren?

Vrijwilligers zijn verzekerd op de polis van de gemeente waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht. Elke vestigingslocatie moet bij de gemeente informeren of deze een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten.