VOG particulieren

Als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid beslist of u de VOG krijgt. Vraag na of uw werkgever e-herkenning heeft. U kunt de aanvraag dan online doen waar en wanneer u wilt. Aanvraagformulieren van voor juni 2020 accepteert de gemeente niet.

Afspraak maken Neem het ingevulde formulier en uw legitimatiebewijs mee naar uw afspraak

 • U dient uw VOG-verzoek persoonlijk in
 • U vraagt de VOG voor uzelf aan
 • U bent een natuurlijk persoon (geen bedrijf)
 • U heeft een geldige reden voor de aanvraag. Bijvoorbeeld: uw werkgever vraagt erom of u wordt lid van een schietvereniging
 • De instantie die om de VOG vraagt, heeft het formulier ingevuld en voorzien van handtekening, parafen en stempel
 • U vraagt de VOG direct aan bij het COVOG als u niet in de BRP van uw woongemeente staat ingeschreven
 • De Dienst Justis beslist of u een VOG krijgt.

Veelgestelde vragen VOG particulieren (Dienst Justis)

Informatie voor mensen die niet in de BRP staan ingeschreven (COVOG)

Alleen op afspraak

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, werkt de gemeente voorlopig alleen op afspraak.

Naar uw afspraak bij de centrale balie neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. U ontvangt dit formulier van de werkgever die u vraagt een VOG te overleggen. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Hij ondertekent het formulier en zet parafen en een stempel.

De gemeente stuurt uw aanvraag naar de Dienst Justis. Zij beoordeelt de aanvraag en stuurt de VOG-verklaring naar het opgegeven adres. De afhandeling duurt maximaal 4 weken.

Aanvraagformulieren van voor juni 2020 accepteert de gemeente niet. Hieronder staat de link naar het juiste formulier.

Aanvraagformulier Verklaring omtrent gedrag (pdf; Rijksoverheid.nl)

De aanvraag kost € 41,35. Dit bedrag betaalt u als u het aanvraagformulier inlevert.

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen via het online machtigingsformulier. Deze persoon is de gemachtigde. En gaat voor u naar de balie om de VOG aan te vragen.

Wat moet u hiervoor doen?

 • Vul het Machtigingsformulier in. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.
 • De gemachtigde maakt een afspraak om de VOG aan te vragen bij de gemeente.
 • De gemachtigde neemt een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Machtigingsformulier VOG

Aanvraagformulieren die door Dienst Justis voor juni 2020 zijn uitgegeven accepteert de gemeente niet meer. Onder Aanvragen in de publiekshal en Digitaal aanvragen staat de link naar het juiste formulier.

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een Akte burgerlijke stand met machtiging. 

Als uw vrijwilligersorganisatie werkt met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De gratis VOG is alleen online aan te vragen. Voldoet uw vrijwilligersorganisatie aan de voorwaarden? Dan kunt u met e-Herkenning voor uw organisatie op gratisvog.nl een account aanmaken. Met dit account kan uw vrijwilligersorganisatie de VOG-aanvraag voor uw vrijwilligers klaarzetten. De vrijwilliger gebruikt DigiD om de VOG aan te vragen.

Lees meer over voorwaarden en aanmelden op de website gratisvog.nl.