VOG particulieren

Als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid beslist of u de VOG krijgt. Vraag na of uw werkgever e-herkenning heeft. U kunt de aanvraag dan online doen waar en wanneer u wilt. Aanvraagformulieren van voor juni 2020 accepteert de gemeente niet.

Afspraak maken Neem het ingevulde formulier en uw legitimatiebewijs mee naar uw afspraak

 • U dient uw VOG-verzoek persoonlijk in
 • U vraagt de VOG voor uzelf aan
 • U bent een natuurlijk persoon (geen bedrijf)
 • U heeft een geldige reden voor de aanvraag. Bijvoorbeeld: uw werkgever vraagt erom of u wordt lid van een schietvereniging
 • De instantie die om de VOG vraagt, heeft het formulier ingevuld en voorzien van handtekening, parafen en stempel
 • U vraagt de VOG direct aan bij het COVOG als u niet in de BRP van uw woongemeente staat ingeschreven
 • De Dienst Justis beslist of u een VOG krijgt.

Veelgestelde vragen VOG particulieren (Dienst Justis)

Informatie voor mensen die niet in de BRP staan ingeschreven (COVOG)

Wilt u de VOG online aanvragen? Dan vult uw werkgever eerst online een deel in en stuurt dit door naar de Dienst Justis. U ontvangt daarna van de Dienst Justis een verzoek per e-mail om uw deel van het formulier in te vullen. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig en u betaalt met iDeal.

VOG aanvragen via internet (Dienst Justis)

Alleen op afspraak

De gemeente werkt vanaf 18 maart voorlopig alleen op afspraak. Deze aangepaste dienstverlening geldt in ieder geval tot 6 april 2020. Lees meer in het nieuwsbericht over de aangepaste dienstverlening.

Naar uw afspraak bij de centrale balie neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. U ontvangt dit formulier van de werkgever die u vraagt een VOG te overleggen. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Hij ondertekent het formulier en zet parafen en een stempel.

De gemeente stuurt uw aanvraag naar de Dienst Justis. Zij beoordeelt de aanvraag en stuurt de VOG-verklaring naar het opgegeven adres. De afhandeling duurt maximaal 4 weken.

Aanvraagformulieren van voor juni 2020 accepteert de gemeente niet. Hieronder staat de link naar het juiste formulier.

Aanvraagformulier Verklaring omtrent gedrag (pdf; Rijksoverheid.nl)

De aanvraag kost € 41,35. Dit bedrag betaalt u als u het aanvraagformulier inlevert.

U kunt iemand via een machtigingsformulier machtigen om de VOG voor u aan te vragen. Deze persoon gaat dan voor u naar de centrale balie. Aan het loket wordt de gemachtigde gevraagd om:

 • het volledig ingevulde en door u ondertekende machtigingsformulier en aanvraagformulier VOG
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
 • een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde.

Machtigingsformulier VOG-aanvraag (pdf)

Aanvraagformulieren die door Dienst Justis voor juni 2020 zijn uitgegeven accepteert de gemeente niet meer. Onder Aanvragen in de publiekshal en Digitaal aanvragen staat de link naar het juiste formulier.

Als uw vrijwilligersorganisatie werkt met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De gratis VOG is alleen online aan te vragen. Voldoet uw vrijwilligersorganisatie aan de voorwaarden? Dan kunt u met e-Herkenning voor uw organisatie op gratisvog.nl een account aanmaken. Met dit account kan uw vrijwilligersorganisatie de VOG-aanvraag voor uw vrijwilligers klaarzetten. De vrijwilliger gebruikt DigiD om de VOG aan te vragen.

Lees meer over voorwaarden en aanmelden op de website gratisvog.nl.