Voertuig op het strand

Wilt u met een voertuig over het strand gaan rijden? Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Dit is een toestemming om met een voertuig te rijden op en in de omgeving van het strand. Een ontheffing kan afhankelijk van de aanvraag per jaar, seizoen of per dag worden afgegeven. Heeft u een voertuig dat u gebruikt voor een vaartuig? Gebruik dan de ontheffing Vaartuig op het strand.

Op dit moment is het door corona niet mogelijk om de ontheffing (het vignet) bij de balie op het gemeentehuis op te halen. Vul daarom bij vraag 4 van het formulier het adres in waar de ontheffing naar opgestuurd kan worden. 

Ontheffing berijden strand aanvragen

U kunt een ontheffing aanvragen als u werkzaamheden als bedrijf of als particulier moet uitvoeren die vallen onder de categorieën zoals genoemd in de nota Voertuigen op en in de omgeving van het strand.
Alleen degene die daadwerkelijk op het strand moeten zijn, krijgen een ontheffing voor het berijden van (gedeelten van) het strand. Daarnaast krijgen deze aanvragers een ontheffing art. 87 RVV voor het rijden over het voetgangersgedeelte (trottoir en strandafgang) om het strand te bereiken.

De overige aanvragers, die niet op het strand zelf hoeven te zijn, krijgen alleen een ontheffing artikel 87 RVV. Hiermee kan het trottoir en de toegewezen strandafgangen en boulevardgedeelte(n) worden bereden.

Voor het aanbieden van watersportactiviteiten kunt u geen ontheffing krijgen voor een voertuig. U kunt laden en lossen op de aangegeven plekken. Ook kunt u afspraken maken met een strandpaviljoen over de opslag van uw materialen.

Heeft u een ventvergunning of standplaatsvergunning? Dan is het niet nodig om apart een ontheffing aan te vragen voor het voertuig dat de verkoopwagen trekt. Voor een extra voertuig dat de verkoopwagen bevoorraadt, heeft u wel een ontheffing nodig.

Nota Voertuigen op en in de omgeving van het strand (pdf)

Een ontheffing kost € 62,35 (RVV-ontheffing) en het vignet voor het voertuig kost € 8,75.

  • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV en RVV) en aan de nota Voertuigen op en in de omgeving van het strand (pdf). Bijvoorbeeld aan de categorie werkzaamheden die zijn toegestaan en aan de tijden dat dit is toegestaan
  • Er volgt een besluit
  • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
  • Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit.

 

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of uitgereikt.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@zandvoort.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)

Gerelateerde onderwerpen