Vervoer

Kunt u niet (meer) zelf autorijden of zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening als u geen hulp of ondersteuning kunt vinden in uw eigen familie- of kennissenkring, via BUUV of vrijwilligersorganisaties.

Om uw probleem te bespreken met een medewerker van de afdeling Wmo kunt u een Wmo-melding doen of bellen met de afdeling Wmo via 023 511 43 68. Heeft u spoedeisende hulp nodig? Geeft u dit dan duidelijk aan.

Wmo melding doorgeven

U kunt bij Sociaal Wijkteam Zandvoort informeren of een van de vrijwilligersorganisaties in Haarlem of Zandvoort u kan ondersteunen. Misschien bieden maaltijdvoorzieningen of een boodschappendienst al voldoende hulp. Als deze vormen van ondersteuning niet voldoende zijn, kunt u bij de gemeente een Wmo-melding doen.

U heeft moeite om goed voor uzelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd of u vindt het moeilijk uw werk zelfstandig uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening moet u in ieder geval in Zandvoort wonen en volwassen zijn.

U moet ook aan (een of meer van) de volgende voorwaarden voldoen. U heeft:

  • een lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • een chronische ziekte
  • last van beperkingen omdat u ouder wordt
  • psychiatrische problemen
  • een verstandelijke beperking.

Eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2019 geldt een vaste eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Deze bijdrage is inkomensonafhankelijk en vastgesteld op € 17,50 per 4 weken. Dit heet het abonnementstarief. Meerpersoonshuishoudens die niet AOW-gerechtigd zijn betalen helemaal geen eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Rekentool CAK

Tegemoetkoming kosten bij chronische ziekte en handicap

Nadat uw melding is ontvangen, neemt een medewerker van de afdeling Wmo telefonisch contact met u op. In dit gesprek bespreekt u uw probleem. De medewerker geeft u advies over mogelijke oplossingen. Als u tijdelijk bent aangewezen op vervoersvoorziening wordt u doorverwezen naar uw zorgverzekering of BUUV. Heeft u permanent een vervoersvoorziening nodig dan komt de medewerker bij u thuis om samen met u te zoeken naar de meest geschikte oplossing. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat u na akkoord ondertekent. Hierna is de aanvraag definitief.

Leest u van tevoren de folder ‘Meedoen en zelfstandig blijven’ door om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het gesprek met de medewerker van de afdeling Wmo. Het is raadzaam om u in het gesprek bij te laten staan door iemand uit uw omgeving. Heeft u niemand in uw omgeving dan kunt u ook een cliëntondersteuner vragen u te helpen. Vraag het Sociaal Wijkteam om hulp of kijk op de sociale kaart www.socialekaartzandvoort.nl. Cliëntondersteuning is gratis.

Folder Meedoen en zelfstandig blijven (pdf)

Vanaf 1 januari 2017 verzorgt RegioRijder het collectieve vervoer. Bij een collectieve vervoersvoorziening krijgt u van de gemeente een Wmo-vervoerspas. U gebruikt deze pas voor:

  • korte afstanden tot en met 5 zones in de regio
  • langere reizen buiten uw regio met Valys.

Veelgestelde vragen over RegioRijder (pdf)

Folder Regiorijder

Website Regiorijder

Website Valys voor langere reizen buiten uw regio

Als reizen met het collectief vervoer of de OV-taxi niet kan of niet helemaal past bij uw vervoersbehoefte, dan kijkt de gemeente of u een indicatie krijgt voor een (aanvullende) individuele vervoersvoorziening.

De gemeente biedt onder andere de volgende individuele vervoersvoorzieningen:

  • scootmobiel
  • aangepaste fietsvoorziening (bijvoorbeeld driewielfiets)
  • elektrische rolstoel

De gemeente verstrekt geen fiets met hulpmotor of een ligfiets. Dit soort voorzieningen zijn niet speciaal ontworpen voor mensen met een beperking en zijn gewoon te koop.

In natura

Bij een voorziening in natura laat u de gemeente de vervoersvoorziening voor u regelen. De gemeente heeft met verschillende leveranciers en zorgaanbieders contracten afgesloten. In overleg met u leveren zij uw vervoersvoorziening.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u zelf kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een PGB bent u vrij in de keuze van hulpverlener of leverancier. U krijgt vooraf een bedrag op uw bankrekening gestort en daarmee kunt u een hulpverlener inhuren of een voorziening kopen.

Een PGB krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen PGB aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de OV-taxi.

Verantwoording van PGB

De gemeente stelt wel voorwaarden. Krijgt u geld om een vervoersvoorziening te regelen, dan moet u de aankoop met een bon of rekening kunnen aantonen. U moet dus een goede administratie bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u gratis helpen met het opstellen van een contract en met de bijbehorende administratie. Als u de uitgaven niet (geheel) kunt verantwoorden, kan de gemeente besluiten dat u uw PGB geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Meer informatie vindt u in de folder Persoonsgebonden budget (PGB) (pdf).

Meer over het PGB bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Gemeente Zandvoort wil haar dienstverlening constant verbeteren. Daarom is het belangrijk dat u het ons laat weten als u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij behandeling van uw hulpvraag. U kunt dat doen door een klacht of een bezwaar in te dienen.

Klacht indienen over een medewerker

U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de gemeente u heeft bejegend bij het behandelen van uw hulpvraag.

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente naar aanleiding van uw Wmo-melding, dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie vindt u in de folder Klacht en bezwaar (pdf).

Klacht indienen over de geleverde zorg

Bent u ontevreden over de geleverde zorg, dan kunt u bij de zorgverlener een klacht indienen. De zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

Niet eens met eigen bijdrage

Bent u het niet eens met de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage, of heeft u klachten over het CAK? Meld u dit dan bij het CAK.

Contact opnemen met het CAK

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend of vriendin, buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.