Verloren en gevonden voorwerpen

Bent u in Zandvoort iets verloren? Op www.verlorenofgevonden.nl kunt u zien of iemand uw voorwerp heeft gevonden. U kunt op deze website of bij de gemeente niet uw verloren voorwerp melden of registreren. Gevonden sleutels, brillen, paraplu’s, kledingstukken worden niet geregistreerd. Hiervoor kunt u persoonlijk langskomen bij de gemeente. 

Verloren of gevonden.nl

U kunt op de website verlorenofgevonden.nl kijken of iemand het voorwerp heeft gevonden. Als uw voorwerp gevonden is, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Zandvoort via telefoonnummer 14 023.

Sleutels, brillen of paraplu's

Voor zoekgeraakte sleutels,kleding,brillen en paraplu's kunt u niet bellen, alleen langskomen in bij de centrale balie in het raadhuis. Gevonden sleutels hangen op een sleutelbord.

Paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs

Uw verloren of gestolen paspoort meldt u bij de gemeente. Bij de centrale balie vult u een formulier in, waarin u uitlegt hoe u uw paspoort bent kwijtgeraakt. U kunt meteen een nieuw paspoort aanvragen.

Maak online een afspraak voor uw verloren paspoort of identiteitskaart
Maak online een afspraak voor uw verloren rijbewijs

Als iemand uw paspoort of identiteitskaart bij de gemeente brengt, wordt dit document meteen vernietigd.  De overheid wil hiermee fraude tegengaan.

Bankpas

Is uw bankpas kwijt of gestolen? Meldt dit zo snel mogelijk aan uw bank. Uw bank kan uw pas dan blokkeren.

Fiets

Als uw fiets is gestolen, doet u aangifte bij de politie. Door de gemeente verwijderde fietsen worden eerst een paar maanden bewaard op de Remise. De gemeente laat de betreffende fiets eerst stickeren voordat er tot verwijdering wordt overgegaan.

Heeft u in Zandvoort iets gevonden? U kunt het voorwerp inleveren bij de centrale balie of het melden op de website verlorenofgevonden.nl. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Sleutels, brillen en paraplu's kunt u niet online melden. Deze geeft u af bij de centrale balie.

www.verlorenofgevonden.nl.

Bankpas, creditcard of vervoersbewijs

Heeft u een bankpas, creditcard of vervoersbewijs gevonden? Stuur deze dan meteen naar de betreffende bank of het vervoersbedrijf.

Legitimatiebewijs of rijbewijs

Een gevonden paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of identiteitskaart moet u afgeven bij de gemeente.

Geeft u het voorwerp af bij de gemeente, dan wordt de gemeente eigenaar na de bewaartermijn.

Bewaart u het gevonden voorwerp zelf, dan wordt u na de bewaartermijn eigenaar. U moet er wel voor zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het heeft gevonden.

  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde tot € 450 bewaart de gemeente 3 maanden. Bewaart u het gevonden voorwerp zelf, dan is de bewaartermijn 1 jaar.
  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 450 hebben een bewaartermijn van 1 jaar. Deze termijn geldt voor de gemeente én voor degene die het voorwerp zelf bewaart.