Verklaring onder ede of belofte

Wil u bepaalde persoonsgegevens bij de gemeente laten registreren, maar kunt u niet beschikken over documenten die u daarvoor nodig heeft? Dat kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een buitenlandse geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte. Dan kunt u een verklaring onder ede of belofte afleggen. Na het afleggen van de verklaring of belofte kan de gemeente uw gegevens alsnog registeren.

Voor het afleggen van de verklaring maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 023. De gemeente legt uw verklaring onder ede of belofte schriftelijk vast. U moet deze ondertekenen. U kunt uw verklaring later niet herroepen, tenzij u alsnog documenten kunt tonen die het wijzigingsverzoek bewijzen.