Verhuizing naar Zandvoort vanuit het buitenland

Wilt u zich vanuit het buitenland in Zandvoort vestigen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u woont. Dit doet u binnen 5 dagen na uw verhuizing naar Nederland. U moet dit ook doen als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan. Voor de inschrijving maakt u een afspraak en komt u persoonlijk langs bij de centrale balie en neemt u alle gevraagde documenten mee. U maakt een afspraak via telefoonnummer 14 023. Vul het formulier vestiging of het formulier hervestiging van tevoren in.

Regel uw hervestiging Heeft u al eerder in Nederland ingeschreven gestaan? Dan vult u het formulier Hervestiging in.

Regel uw vestiging vanuit het buitenland Heeft u niet eerder in Nederland ingeschreven gestaan? Dan gebruikt u het formulier Vestiging vanuit het buitenland.

Eerder ingeschreven in de BRP

U kunt worden ingeschreven als:

 • u in het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland blijft
 • uw identiteit kan worden vastgesteld
 • u een woonadres heeft.

Niet eerder ingeschreven in de BRP

U kunt worden ingeschreven als:

 • u de Nederlandse nationaliteit bezit, of een andere EU-nationaliteit of als u vreemdeling bent en een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u in het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland blijft
 • uw identiteit kan worden vastgesteld
 • u een woonadres heeft

U moet altijd het volgende meenemen:

 • een ingevuld formulier Hervestiging of een ingevuld formulier Vestiging vanuit het buitenland een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, verblijfsvergunning)
 • Heeft u niet de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit? Dan neemt u uw geldig verblijfsdocument mee.
 • Heeft u een huurwoning? Neem dan uw originele huurcontract met een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar mee.
 • Heeft u een koopwoning? Neem dan het koopcontract mee.
 • Woont u bij iemand in? Neem dan een ingevuld formulier Toestemming inschrijving adres (pdf, 1,87 MB) mee en een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
 • Vestigt u zich vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius of Aruba? Dan moet u ook een uitschrijvingsbewijs laten zien.

De volgende originele documenten kunt u, als zij nog niet in uw bezit zijn, later tonen:

 • een geboorteakte
 • als dit van toepassing is: een huwelijksakte
 • als dit van toepassing is: een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgenoot of echtgenote
 • als dit van toepassing is: (een) geboorteakte(n) van uw kind(eren)
 • als dit van toepassing is: (een) adoptie- of erkenningsakte(n) van uw kind(eren)

Deze akten moeten gelegaliseerd zijn. De gemeente moet namelijk de echtheid van de akten kunnen vaststellen. Van akten die niet zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal vragen wij een officiële vertaling. 

Legalisatie van documenten (Rijksoverheid.nl)

Information in English

Would you like to settle in Haarlem from abroad? And are you staying in the Netherlands for a half year more than 4 months in the Netherlands? Then you must register with the municipality where you live. You do this within 5 days of your move to the Netherlands. You must also do this if you were previously registered in the Netherlands. For registration, you must personally visit the public hall and bring all the requested documents with you. You can make an appointment at telephone number 14 023.

Previously registered in the BRP

You can be registered as:

 • you will stay in the Netherlands for at least 4 months in the next six months
 • your identity can be established
 • you have a residential address.

Not previously registered in the BRP

You can be registered as:

 • you have Dutch nationality, or another EU nationality or if you are a foreign national and have a residence permit for a definite or indefinite period of time
 • you will stay in the Netherlands for at least 4 months in the next six months
 • your identity can be established
 • you have a residential address.

When you arrive from abroad, you have to register yourself and your family, if applicable, in the population register. Adults and minors need to register in person at the town-hall, Swaluëstraat 2. 

You have to bring the following mandatory documents:

 • a completed Resettlement form or a completed Settlement from abroad form. One completely filled-in form per person. Please fill in this form in advance.
 • a valid passport or residence permit, if applicable, those of your child or children
 • do you not have Dutch nationality or another EU nationality? Then take your foreign passport and residence permit with you
 • do you have a rental property? Then bring your original rental contract with a copy of the owner's proof of identity.
 • do you have a home for sale? Then take the purchase contract with you.
 • do you live with someone? In that case, bring a completed Consent registration address form (pdf) and a copy of the main resident's proof of identity
 • Are you settling from Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius or Aruba? Then you must also show proof of deregistration.
   

You can bring the following documents, if applicable, on a later date

 • marriage certificate(s),
 • divorce decree(s)
 • death certificate(s)
 • original birth certificate of all those to be registered (translated in English, French, German or Dutch and legalised with an apostille).

These documents need to be translated and legalised or with an apostille.

After registering yourself you get a Citizen Service Number (BSN). You need a BSN to open a bank account and to apply for health insurance.

Read about legalisation and apostille: the Dutch Ministry of Foreign Affairs (Rijksoverheid.nl)