Verhuizing naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Schrijf u dan uit bij de gemeente Zandvoort. Dit moet ook wanneer u uw huis in Nederland aanhoudt. Doe de aangifte van emigratie niet eerder dan 5 dagen voor de dag van vertrek naar het buitenland. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Gaat u korter dan 8 maanden naar het buitenland maar komt u niet terug op uw huidige adres? Vraag dan tijdelijk een briefadres aan bij een familielid of bekende.

Blijven er een of meerdere personen achter op uw woonadres? Dan komt u met iedereen die vertrekt naar het buitenland persoonlijk aan de balie. Ook meeverhuizende minderjarige kinderen. Verhuist een van de ouders met de kinderen naar het buitenland? Dan moet de achterblijvende ouder meekomen om schriftelijk toestemming te geven voor de uitschrijving van de kinderen.

Blijft er niemand achter op uw woonadres, dan kunt u de verhuizing ook schriftelijk doorgeven.

De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur. Op vrijdag sluit de gemeente om 12.30 uur.

Als alle personen van het adres naar het buitenland vertrekken kunt u de verhuizing schriftelijk of persoonlijk in de publiekshal doorgeven.

U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen:

  • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
  • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
  • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
  • de curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Vertrekken niet alle bewoners van een adres naar het buitenland dan komt u met iedereen die meeverhuist naar de publiekshal om de verhuizing door te geven. Een schriftelijke verhuisaangifte is in dat geval niet mogelijk.

Voor iemand die onder curatele is gesteld moet de curator de verhuizing doorgeven.

Alleen op afspraak

U kunt alléén terecht bij de centrale balie aan de Swaluëstraat 2 als u een afspraak heeft. Door extra werkzaamheden zijn de wachttijden langer.

Aan de centrale balie

U kunt ook aan de centrale balie een verhuizing doorgeven. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen. Blijven er een of meer personen achter op uw woonadres? Dan komt u met iedereen die meeverhuist persoonlijk naar de publiekshal om de verhuizing door te geven. Ook minderjarige kinderen moeten meekomen.

Blijft er niemand achter op uw woonadres, dan kunt u de verhuizing ook schriftelijk doorgeven.

Maak direct online uw afspraak

Schriftelijk

Stuur een ondertekende brief en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Neem de volgende gegevens op in uw brief:

  • Het land van vertrek
  • Wanneer mogelijk het adres in het buitenland
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer
  • Een handtekening

Als u ook een bewijs van uitschrijving nodig heeft, kunt u dat in uw brief aangeven. U moet dan wel het adres opgeven waar u het bewijs van uitschrijving wilt ontvangen. Het bewijs van uitschrijving is gratis.

Als uw verhuisaangifte volledig is, bent u de eerstvolgende werkdag uitgeschreven. Ligt de verhuisdatum in de toekomst, dan wordt u uitgeschreven op de door u opgegeven verhuisdatum.

De aangifte moet gebeuren op de dag van vertrek of hooguit 5 dagen daarvoor. U wordt dan uitgeschreven van uw adres.

Een verklaring van voorgenomen vertrek heeft u nodig voor bijvoorbeeld de douane, zoals voor het inklaren en uitklaren van goederen. U komt hiervoor persoonlijk naar de centrale balie.

Op een bewijs van uitschrijving staan uw persoonsgegevens en de datum van uw verhuizing naar het buitenland. Met een bewijs van uitschrijving toont u aan dat u uit Nederland bent uitgeschreven. Voor een vestiging op Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten is een bewijs van uitschrijving verplicht. Dit bewijs heeft u daar nodig bij de inschrijving.

Wanneer u zich uitschrijft en een volledig adres opgeeft, stuurt de gemeente u standaard een bewijs van uitschrijving. Het bewijs van uitschrijving is ook aan te vragen bij een RNI-gemeente. RNI is de afkorting voor Registratie Niet-Ingezetenen. De RNI-gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. 

Lees meer over de registratie niet-ingezetenen op Rijksoverheid.nl.