Vergunning kinderopvang

Wilt u in de gemeente Zandvoort een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) of gastouderbureau starten? Dan moet u zich laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Het bestemmingsplan moet toestaan dat op de locatie een kindercentrum of peuterspeelzaal komt. Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven en moeten voormalige peuterspeelzalen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. Eerder mag u niet starten met het kindercentrum of de kinderopvang.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Gastouderbureau, gastouder

 • Het bestemmingsplan moet toestaan dat er op de locatie een kinderopvang komt
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen
 • De GGD onderzoekt of de kinderopvang, het gastouderbureau of de gastouder mag starten
 • Na een positief advies van de GGD en goedkeuring van de gemeente wordt u ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Daarna inspecteert de GGD periodiek op veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderparticipatie
 • Vóór de opening van een kinderopvangcentrum moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik zijn afgegeven (zie Overige vergunningen).

Kindercentrum (KDV en BSO)

 • Het bestemmingsplan moet toestaan dat er op de locatie een kindercentrum komt
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen
 • Houdt rekening met de nieuwe werkwijze van de GGD: Strenger aan de Poort. Dit betekent dat nieuwe peuterspeelzalen en kindercentra beter voorbereid en met meer kennis moeten starten. Om te kunnen bepalen of u aan de strenger eisen voldoet, vraagt de GGD u om extra documenten
 • De GGD onderzoekt of het kindercentrum mag starten
 • Na een positief advies van de GGD en goedkeuring van de gemeente wordt u ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Daarna inspecteert de GGD jaarlijks op veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderparticipatie
 • Vóór de opening van het kindercentrum moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik zijn afgegeven (zie Overige vergunningen).

Kwaliteitseisen kinderopvang (Rijksoverheid.nl)

De aanvraag- en wijzigingsformulieren voor de registratie van gastouderopvang, gastouderbureaus, kinderdagverblijven en de kindercentra (KDV/BSO) vindt u op de website van Rijksoverheid.nl.

Formulieren registratie kinderopvang (Rijksoverheid.nl)

Stuur het voor u relevante formulier naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Behalve een vergunning kinderopvang moet u ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Om uw kinderopvangcentrum te kunnen exploiteren, moet het gebruik van het pand in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Is dit niet het geval, dan kunt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik bestemmingsplan aanvragen.

Bestemmingsplannen Zandvoort

Als u wilt weten of uw plannen in het bestemmingsplan passen, gebruik dan het online Informatieformulier vergunningen, ontheffingen en meldingen. U kunt inloggen met DigiD of eHerkenning

Wilt u documenten uploaden? U kunt .pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx uploaden met een maximale grootte van 10 MB per document.

Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10 werkdagen contact met u op.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik neemt maximaal 26 weken in beslag. Vraag de omgevingsvergunning daarom op tijd aan. De behandeling van een eventuele omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan duurt maximaal 14 weken.

U vraagt de vergunning aan op Omgevingsloket online. Voor Zandvoort handelt de Omgevingsdienst IJmond de aanvraag af.

Omgevingsloket online

Voor het werken in de kinderopvang is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht. Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang continu gescreend.

Vanaf 1 maart 2018 wordt met de invoering van het personenregister kinderopvang de bestaande continue screening in de kinderopvang verder uitgebreid. De screening geldt dan ook voor iedereen die in de kinderopvang werkt, woont of tijdens opvanguren structureel aanwezig is op een opvanglocatie. Wie in het register is opgenomen wordt continu gescreend. De continue screening zelf blijft onveranderd.

Wilt u meer weten over het personenregister, of wie zich hiervoor moet inschrijven? Op de pagina Personenregister kinderopvang van uitvoeringsorganisatie DUO vindt u alle benodigde informatie.

VOG rechtspersoon

Bent u als BV of NV houder van een kindercentrum, kinderdagverblijf of gastouderbureau? Dan heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 'rechtspersoon' nodig.

VOG rechtspersoon (Dienst Justis)

VOG particulieren

Bent u werkzaam in een kindercentrum, kinderdagverblijf, gastouderopvang of huisgenoot van een gastouder? Dan heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 'natuurlijk persoon' nodig.

VOG particulieren

VOG regelmatig aanwezigen

Iedereen die minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie aanwezig is tijdens opvanguren heeft ook een VOG 'structureel aanwezig (in)directe zorg kinderen' nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. Ouders die alleen hun kind(eren) komen brengen en halen, vallen hier niet onder.