Vergoeding voor bouw of uitbreiding schoolgebouw

Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. De gemeente heeft hier geld voor gereserveerd. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud binnen en buiten de school. U vraagt de vergoeding schriftelijk aan.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Alleen het schoolbestuur kan een aanvraag indienen
  • De aanvraag moet bij de gemeente binnen zijn uiterlijk 31 januari voorafgaand aan het jaar waarin u de bouw of uitbreiding wilt uitvoeren
  • Scholen voor wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs kunnen geen gebruik maken van de vergoeding.

Kijk in de huisvestingsverordening of u een vergoeding kunt krijgen en hoe u een aanvraag doet.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015

Om incidentele vergoeding voor huisvesting van onderwijs aan te vragen, geeft u door:

  • de naam en het adres van de aanvrager
  • de naam van de school en/of van het gebouw
  • waarom u de vergoeding nodig heeft
  • voor hoeveel goederen en mensen u huisvesting nodig heeft
  • eventueel: een schatting van de kosten van de huisvesting
  • hoe u de vergoeding wilt besteden.

U stuurt de aanvraag naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling JOS
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Voor meer informatie neemt u contact op met Peter Swets: pswets@haarlem.nl.