Vaste standplaatsvergunning

Let op:
tot 1 januari 2029 is het maximale aantal vergunningen voor standplaatsen uitgegeven.

Bedrijft u het hele jaar door markthandel of straathandel in de openbare ruimte, maar niet op de markt? Voor deze zogenaamde ambulante handel heeft u een standplaatsvergunning nodig. U vraagt de standplaats schriftelijk aan. Tot 1 januari 2029 is het maximale aantal vergunningen voor vaste standplaatsen uitgegeven.

Wilt u een standplaats op een evenement of bij een particuliere markt, neem dan contact op met de betreffende organisatie.
Wilt u voor een korte periode (minder dan 3 maanden) een standplaats om promotie te maken voor niet-commerciële activiteiten? Kijk dan bij Tijdelijke standplaatsvergunning.
Wilt u seizoensproducten verkopen zoals kerstbomen of oliebollen? Kijk dan bij Seizoensgebonden standplaatsvergunning.

Als standplaatshouder moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een (initiatief) standplaats op het volgende:

 • redelijke eisen van welstand
 • bruikbaarheid van de weg
 • veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • het geldende bestemmingsplan
 • de bescherming van groenvoorzieningen
 • het maximum aantal standplaatsen.

Kamer van Koophandel

 • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV) en aan het standplaatsenbeleid. Bijvoorbeeld aan het aantal toegestane standplaatsen per gebied
 • Er volgt een besluit
 • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
 • Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit. Ook bij een negatief besluit moet u leges betalen.

Standplaatsenbeleid 2014

Een vaste standplaatsvergunning kost € 84,95 per aanvraag.

In principe is tot 1 januari 2029 het maximale aantal vergunningen voor standplaatsen uitgegeven.

Huurovereenkomst standplaats op gemeentegrond

Er wordt met u een huurovereenkomst afgesloten voor het in gebruik nemen van gemeentegrond.

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een duidelijke tekening, foto van de verkoopgelegenheid
 • situatietekening met de exacte afmetingen van de gewenste locatie (schaal 1:100 of 1:500)
 • een overzicht van de producten die u wilt verkopen
 • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Kamer van Koophandel

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of uitgereikt.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit