Vaartuig op het strand

Wilt u een boot of catamaran op het strand aanleggen of achterlaten? Vraag hiervoor dan een vergunning aan bij de gemeente. Met de aanvraag voor het vaartuig kunt u meteen een ontheffing voor een voertuig aanvragen.

De vergunning is geldig van 1 maart tot 1 oktober. De gemeente geeft vergunning voor een beperkt aantal boten af. Dit geldt ook voor commerciële vaartuigen.
Op dit moment is er alleen een wachtlijst voor een ligplaats bij een kampeervereniging. U kunt op de wachtlijst gezet worden door te mailen naar apvvergunning@zandvoort.nl 

Er zijn 4 soorten vergunningen:

 • vaste ligplaats (seizoensvergunning)
 • dagligplaats (incidentele vergunning)
 • ligplaats bij een kampeervereniging (seizoensvergunning)
 • commercieel vaartuig.

De vergunning (het vignet) wordt met de post naar de aanvrager opgestuurd. Op het aanvraagformulier wordt naar uw postadres gevraagd. 

Vergunning vaartuig op het strand aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning

 • Alleen de eigenaar van een pleziervaartuig of een commercieel vaartuig kan een aanvraag indienen
 • Bij een aanvraag voor een plek bij een kampeervereniging moet de aanvrager lid zijn van de kampeervereniging
 • Houders van een seizoensvergunning mogen hun vaartuig het hele seizoen op het strand neerleggen. Hier zijn speciale plaatsen voor
 • Houders van een incidentele vergunning moeten hun vaartuig 's nachts van het strand halen
 • De aanvrager voor een commercieel vaartuig moet een eigendomsbewijs van het vaartuig en een verzekeringspolis indienen
 • De aanvrager voor een pleziervaartuig moet in bezit zijn van een WA-verzekeringsbewijs
 • Het voertuig moet nodig zijn om de boot te verplaatsen. Verplaatsingen op het strand moeten tot een minimum beperkt worden.

Nota Vaartuigen op het strand 2007 (Overheid.nl)

Een vergunning kost € 61,80 de sticker voor het vaartuig kost € 8,85 en het vignet voor het voertuig kost € 8,85.

 • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV en RVV) en aan de nota Voertuigen op en in de omgeving van het strand. Bijvoorbeeld aan de categorie werkzaamheden die zijn toegestaan en aan de tijden dat dit is toegestaan
 • Er volgt een besluit
 • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
 • Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of uitgereikt.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het onlineInformatieformulier vergunningen, ontheffingen en meldingen. U kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

Wilt u documenten uploaden? U kunt .pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx uploaden met een maximale grootte van 10 MB per document.

Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10 werkdagen contact met u op.