Uitkeringsfraude melden

Denkt u dat iemand uitkeringsfraude pleegt en woont deze persoon in de gemeente Zandvoort? Dan kunt u dit melden. Uitkeringsfraude is het niet doorgeven van informatie om een (hogere) uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld informatie over inkomsten, vermogen of samenwonen.

U kunt de fraude melden zonder uw naam door te geven.

Denkt u dat iemand fraudeert? Meldt het dan bij de gemeente. Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Dan voorkomt u dat u per ongeluk toch fraudeert. Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek.

Zo meldt u uitkeringsfraude of een vermoeden daarvan:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag ook zonder uw naam door te geven. .
 • U geeft door:
  • om wie het gaat
  • waar diegene woont
  • om wat voor soort fraude het gaat
  • waar en wanneer er fraude is gepleegd
  • om hoeveel geld het gaat.

U kunt fraude altijd melden. 

Gemeente Haarlem

Bezoekadres:
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Tel: 14 023