Uitkering bij bedrijfsbeëindiging

Bent u zelfstandig ondernemer en is uw bedrijf niet meer levensvatbaar of bent u blijvend arbeidsongeschikt geworden? Tot het moment dat u definitief stopt met uw bedrijf, kunt u een tijdelijke uitkering krijgen. U ontvangt de uitkering als renteloze lening, voor maximaal 12 maanden. De uitkering vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau en is bedoeld voor de kosten van uw levensonderhoud. Zodra uw bedrijf stopt, stopt ook de uitkering. U komt dan in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Voor het aanvragen van de tijdelijke uitkering bij bedrijfsbeëindiging maakt u een afspraak met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 023.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent zelfstandige met een eigen bedrijf of u heeft een zelfstandig beroep
 • U moet noodgedwongen stoppen omdat uw bedrijf niet (meer) levensvatbaar is of omdat u arbeidsongeschikt bent geworden
 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en uw AOW-leeftijd
 • Uw bedrijf is rechtmatig gevestigd. Dat betekent dat u de juiste vergunningen heeft en aan eventuele vestigingseisen en opleidingsvoorschriften voldoet
 • U werkt minstens 1.225 uur per jaar (of u werkt 875 uur en uw (levens)partner 525 uur) in uw bedrijf of beroep
 • Uw bedrijf wordt zo snel mogelijk na uw aanvraag beëindigd. In ieder geval binnen 12 maanden vanaf de datum van uw aanvraag
 • De ondersteuning bestaat uit een voorlopige uitkering voor uw levensonderhoud. U ontvangt het geld als renteloze lening. Na afloop van het boekjaar stelt de gemeente vast op welk bedrag u recht had. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling. Als blijkt dat u te veel heeft ontvangen, moet u dat gedeelte terugbetalen.

Wanneer de bedrijfsbeëindiging langer dan 12 maanden duurt, kan de periode met maximaal 12 maanden worden verlengd. De uitkering stopt zodra u uw bedrijf heeft beëindigd. U kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen.

Neem bij het aanvragen van ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee. Ook neemt u gegevens mee over:

 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld een huurovereenkomst of hypotheekakte
 • uw bedrijf: inschrijving handelsregister, vergunningen, koop- of huurovereenkomst
 • uw bedrijfsinkomsten en het bedrijfsvermogen
 • jaarcijfers over de laatste 3 jaren
 • het inkomen en vermogen van uw gezin

In sommige gevallen kunt u een vergoeding krijgen voor de premies particuliere ziektekosten en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Afhankelijk van uw situatie kunt u ook een woonkostentoeslag ontvangen.

Woonkostentoeslag

Gerelateerde onderwerpen