Trouwen

Wilt u in Zandvoort trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? U moet uw huwelijk of partnerschap eerst aanmelden bij de gemeente (voorheen heette dit ondertrouw). 

Hebben u en uw partner een datum en een tijdstip gevonden waarop u in Zandvoort wilt trouwen? Geef dit dan snel door aan de gemeente via telefoonnummer 14 023 of per e-mail naar trouwen@zandvoort.nl.

U kunt alleen trouwen als u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent niet met iemand anders getrouwd
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft geen bloedverwantschap met uw partner, zoals een (half)broer, (half)zus of kind
 • Uw getuigen zijn 18 jaar of ouder. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft.

U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Voordat u kunt trouwen moet u een zogenaamde 'melding voorgenomen huwelijk' inleveren. Kijk voor meer informatie bij Melding voorgenomen huwelijk.

De schriftelijke melding doet u in de gemeente waar u trouwt. In Zandvoort kunt u de melding schriftelijk of via e-mail doen. Het is verstandig om eerst te controleren of de door u gewilde datum nog beschikbaar is.

Bij de melding stelt de ambtenaar burgerlijke stand vast of u in juridisch opzicht met elkaar mag trouwen. Hiervoor maakt hij gebruik van de BRP (Basisregistratie personen). In de volgende gevallen kan het voorkomen dat er nog extra documenten (zoals een geboorteakte of scheidingsakte) ingeleverd moeten worden:

 • bij personen die onder curatele geplaatst zijn
 • bij personen die in het buitenland geboren zijn (dit geldt ook voor Nederlanders die in het buitenland geboren zijn)
 • bij personen die in het buitenland wonen of gewoond hebben
 • bij personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Na het ontvangen van de melding voorgenomen huwelijk bespreekt een medewerker Burgerzaken met u welke documenten eventueel nodig zijn. Zijn er buitenlandse documenten nodig? Let er dan op dat deze documenten van recente datum zijn. Ze moeten meestal ook gelegaliseerd zijn door de autoriteiten van het betreffende land.

Formulieren

Formulier melding voorgenomen huwelijk (pdf)

Formulier melding geregistreerd partnerschap (pdf)

Formulier melding voorgenomen huwelijk (personen uit het buitenland) (pdf)

Formulier melding geregistreerd partnerschap (personen uit het buitenland) (pdf)

Tot uiterlijk 4 weken voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u uw getuigen opgeven. Van alle getuigen is een kopie van hun paspoort of identiteitskaart nodig.

U kunt minimaal 2 en maximaal 4 getuigen kiezen. De gemeente kan ook de getuigen voor u verzorgen, hieraan zijn kosten verbonden.

U kunt uw formulier getuigenopgave ook inleveren aan de centrale balie.

Getuigenopgave (pdf)

In Zandvoort worden de huwelijken voltrokken door speciale trouwambtenaren, de buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (Babs). De gratis huwelijksvoltrekkingen op de dinsdagochtend worden gedaan door een ambtenaar burgerlijke stand.

U kunt vragen om uw huwelijk te laten voltrekken door een Babs die benoemd is in een andere gemeente of door iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u op de pagina Trouwambtenaar voor 1 dag.

De Babs neemt ongeveer 3 weken voor de huwelijksdatum contact op met het bruidspaar om een afspraak te maken voor een gesprek. In dit gesprek kunt u uw wensen voor de inhoud van de huwelijksvoltrekking afstemmen.

In Zandvoort duurt een huwelijksvoltrekking maximaal 45 minuten. Dat is inclusief binnenkomst, officiële voltrekking, toespraak, feliciteren en het maken van foto’s en het vertrek. Houd u hier rekening mee in uw planning.

Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt trouwen in de Raadzaal en de B&W-kamer van het pittoreske gemeentehuis van Zandvoort. Beide locaties zijn bereikbaar via het bordes. Maar u kunt ook een andere locatie kiezen. Denk hierbij aan een van de vele strandpaviljoens, het circuit of een andere locatie naar keuze.

Kiest u voor een andere locatie dan het gemeentehuis? Dan overlegt u dit met de eigenaar van de locatie en de gemeente.

Aantal personen bij huwelijk

 • Huwelijken in de Raadzaal zijn met maximaal 80 personen. 
 • Huwelijken in de B&W kamer zijn met maximaal 20 personen. 

U heeft geen coronoatoegangsbewijs nodig. 

Bekijk de foto's van de trouwlocaties

Wilt u op huwelijkse voorwaarden trouwen? Neem dan contact op met een notaris. Doe dit tijdig voor de huwelijksvoltrekking. De huwelijkse voorwaarden moeten worden opgenomen in een notariële akte. De notaris zorgt ervoor dat de huwelijkse voorwaarden worden ingeschreven in het openbare huwelijksgoederenregister.

Trouwt u of registreert u uw partnerschap en legt u geen huwelijkse voorwaarden vast? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Wat dit voor u betekent leest u op Rijksoverheid.nl.

Trouwen in Zandvoort kost:

In het gemeentehuis

 • maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur,14.00 uur en 15.00 uur: € 482,75
 • dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur: gratis (zie de voorwaarden hieronder)
 • zaterdag om 10.00 uur en 11.00 uur: € 1.110,85
 • zondag (alleen op de 1e zondag van de maand) om 10.00 uur en 11.00 uur: € 1.492,05.

Op een andere plek

 • maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur t/m 22.00 uur: € 526,30
 • zaterdag van 9.00 uur t/m 22.00 uur: € 1.064,60
 • zondag van 9.00 uur t/m 22.00 uur: € 1.177,95

Andere kosten

 • trouwboekje/partnerschapsboekje: € 41,10
 • uittreksel geboorteakte: € 14,30
 • eventueel uittreksel van een eerder ontbonden huwelijk/geregistreerd partnerschap: € 15,10
 • Gemeente getuigen: € 24,95

Gratis trouwen

Voor het gratis trouwen op dinsdagochtend geldt: er zijn maximaal 10 personen aanwezig, er is geen toespraak of ceremonie, en 1 van de 2 partners staat ingeschreven in de gemeente Zandvoort.

Betaling

De huwelijksleges moet 6 weken voor de trouwdatum zijn overgemaakt op de rekening van de gemeente Zandvoort. U kunt de leges ook aan de centrale balie betalen, contant of met pin.

Kosten voor annuleren

Als u de vastgestelde trouwdatum verandert of u annuleert het huwelijk, dan betaalt u de volgende kosten:

 • tot 61 dagen voor de trouwdatum: € 24,40
 • vanaf 60 dagen voor de trouwdatum: 10% van de leges, met een minimum van € 100,00.