Trouwambtenaar voor 1 dag

Trouwt u in het gemeentehuis of op een zelfgekozen locatie? U kunt zelf kiezen wie uw huwelijk of partnerschap voltrekt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of een trouwambtenaar uit een andere gemeente. Deze persoon is op uw huwelijksdag voor 1 dag trouwambtenaar van de gemeente Zandvoort. Bij een gratis huwelijk kunt u geen eigen trouwambtenaar kiezen.

Aanvraagformulier Trouwambtenaar voor 1 dag Lees de voorwaarden wanneer u uw formulier moet opsturen

Deze persoon wordt voor 1 dag benoemd als trouwambtenaar van de gemeente Zandvoort. De trouwambtenaar draagt een toga van de gemeente Zandvoort. De trouwambtenaar is verantwoordelijk voor de ceremonie, het ophalen en inleveren van de huwelijksdocumenten, en de toga.

Onder het kopje Meesturen leest u welke bijlagen nodig zijn voor uw aanvraag.

Deze persoon wordt voor 1 dag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) in Zandvoort. Ook zorgt de gemeente voor de verplichte beëdiging bij de rechtbank. Deze beëdiging gebeurt uiterlijk 1 maand voor het huwelijk. Uw trouwambtenaar krijgt vooraf uitleg over de wettelijke regels en het verloop van de ceremonie.

De toekomstig trouwambtenaar moet een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen in de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven. De verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Het formulier VOG BABS is al grotendeels ingevuld. De toekomstig trouwambtenaar hoeft alleen de eigen gegevens in te vullen. U vraagt dit formulier aan via trouwen@zandvoort.nl.

  • Voor de benoeming van een trouwambtenaar voor 1 dag worden geen kosten in rekening gebracht
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG): € 41,35.

Bent u al trouwambtenaar?

Stuur een kopie mee van:

  • de voor- en achterkant uw geldig legitimatiebewijs
  • het geldig benoemingsbesluit
  • het proces-verbaal van de beëdiging.

Zorg dat de aanvraag met bijlagen uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdag bij ons binnen is.

U bent nog geen trouwambtenaar?

Stuur het volgende mee:

  • een kopie van de voor- en achterkant uw geldig legitimatiebewijs
  • een VOG (Verklaring omtrent het gedrag), ook wel ‘bewijs van goed gedrag’ genoemd
  • een uittreksel BRP

Zorg dat de aanvraag met bijlagen uiterlijk 4 maanden voor de huwelijksdag bij ons binnen is.

De toekomstig trouwambtenaar moet een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen in de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven. De verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Het formulier VOG BABS is al grotendeels ingevuld. De toekomstig trouwambtenaar hoeft alleen de eigen gegevens in te vullen. U vraagt dit formulier aan via trouwen@zandvoort.nl.

Het ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Zandvoort
Klantcontactcentrum
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

  • Stuur het formulier uiterlijk 2 maanden voor het huwelijk op als u een beëdigd trouwambtenaar kiest.
  • Stuur het formulier uiterlijk 4 maanden voor het huwelijk op als u iemand kiest die nog geen beëdigd trouwambtenaar is.