Toeristenbelasting betalen

Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur aan uw gast.

De voorwaarden voor het betalen van toeristenbelasting zijn onder andere:

  • Uw gasten betalen voor de overnachting.
  • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven.

U doet bij GBKZ aangifte voor de toeristenbelasting. U ontvangt eerst een voorlopige aanslag over het lopende jaar. In het volgend jaar ontvangt u de definitieve aanslag op basis van uw aangifte. Hiervoor ontvangt u vooraf een aangifteformulier. De GBKZ verrekent de definitieve aanslag met de voorlopige aanslag.

Heeft u het aangifteformulier ingevuld en ondertekend? Dan stuurt u het formulier naar Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid.

Per persoon wordt € 3 in rekening gebracht voor een overnachting.

(Tarief 2021)

Aangifte toeristenbelasting bij Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). 

U kunt binnen 6 weken na de aanslag bezwaar indienen bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Bezoekadres
Bloemendaalseweg 158
Overveen

Postadres
Postbus 47
2050 AA Overveen
Tel: 023-51 260 66