Tijdelijke standplaatsvergunning

Wilt u gedurende maximaal 3 maanden in de openbare ruimte promotieactiviteiten uitvoeren voor een niet-commerciële instelling? Dan vraagt u een tijdelijke standplaatsvergunning aan. U vraagt de tijdelijke standplaatsvergunning schriftelijk aan.

Wilt u voor een kortere periode (van 1 dag tot 2 weken) een kraam of stalletje voor promotiedoeleinden op de weg plaatsen? Dan vraagt u een ontheffing ‘Plaatsen voorwerpen op de openbare weg’ aan. Deze aanvraag wordt getoetst aan de APV (artikel 2:10). Dit geldt ook voor alle andere vormen van uitstallingen. Kijk daarvoor bij Ontheffing plaatsen voorwerpen op de openbare weg.

Wilt u seizoensproducten verkopen zoals kerstbomen of oliebollen? Kijk dan bij Seizoensgebonden standplaatsvergunning.

Tijdelijke standplaatsvergunning aanvragen U lokt in met DigiD of eHerkenning

  • De standplaats is beschikbaar voor promotieactiviteiten voor een niet commerciële instelling
  • De tijdelijke standplaats is maximaal 3 maanden beschikbaar voor de promotieactiviteiten
  • Tijdelijke vergunningen worden slechts verleend aan niet-commerciële instellingen met een maatschappelijk doel.

Daarnaast is de beleidsnota vent- en standplaatsen 2014 van toepassing. 

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document):

  • Een duidelijke overzichtstekening (1:1000). Hierop geeft u duidelijk de locatie van de standplaats aan. En de afmetingen: lengte x breedte x hoogte in cm.
  • Een foto van de kraam of verkoopwagen
  • Uittreksel handelsregister KvK als u als organisatie inlogt via DigiD.

De kosten voor het aanvragen van een tijdelijke standplaatsvergunning zijn € 87,20.

Wanneer uw standplaats zich op gemeentegrond bevindt, betaalt u ook precariobelasting. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een standplaats op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar hoeft u geen jaarlijkse precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (GBKZ)