Tijdelijke standplaatsvergunning

Wilt u gedurende maximaal 3 maanden in de openbare ruimte promotieactiviteiten uitvoeren voor een niet-commerciële instelling? Dan vraagt u een tijdelijke standplaatsvergunning aan. U vraagt de tijdelijke standplaatsvergunning schriftelijk aan.

Wilt u voor een kortere periode (van 1 dag tot 2 weken) een kraam of stalletje voor promotiedoeleinden op de weg plaatsen? Dan vraagt u een ontheffing ‘Plaatsen voorwerpen op de openbare weg’ aan. Deze aanvraag wordt getoetst aan de APV (artikel 2:10). Dit geldt ook voor alle andere vormen van uitstallingen. Kijk daarvoor bij Ontheffing plaatsen voorwerpen op de openbare weg.

Wilt u seizoensproducten verkopen zoals kerstbomen of oliebollen? Kijk dan bij Seizoensgebonden standplaatsvergunning.

Tijdelijke standplaatsvergunning aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voor een standplaatsvergunning voor tijdelijke ambulante handel moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, als een niet commerciele instelling zonder winstoogmerk. Afhankelijk van de gevraagde locatie, dag, tijdstip en activiteit worden deze standplaatsen voor voorlichting en promotie verleend. De vergunning is persoonsgebonden.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een tijdelijke standplaats op het volgende:

  • bruikbaarheid van de weg
  • veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van groenvoorzieningen.

De kosten voor het aanvragen van een tijdelijke standplaatsvergunning zijn € 82,50.

Wanneer uw standplaats zich op gemeentegrond bevindt, betaalt u ook precariobelasting. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een standplaats op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar hoeft u geen jaarlijkse precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (GBKZ)

  • Duidelijke situatieschets (schaal 1:2.000).
  • Foto van de kraam of verkoopwagen.
  • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving
  • Er volgt een besluit namens burgemeester en wethouders
  • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
  • Voorafgaand aan een negatief besluit wordt er contact met u opgenomen. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het besluit.

In de vergunning staat voor welke periode de vergunning geldt.