Tijdelijke standplaatsvergunning

Wilt u gedurende maximaal 3 maanden in de openbare ruimte promotieactiviteiten uitvoeren voor een niet-commerciële instelling? Dan vraagt u een tijdelijke standplaatsvergunning aan. U vraagt de tijdelijke standplaatsvergunning schriftelijk aan.

Wilt u voor een kortere periode (van 1 dag tot 2 weken) een kraam of stalletje voor promotiedoeleinden op de weg plaatsen? Dan vraagt u een ontheffing ‘Plaatsen voorwerpen op de openbare weg’ aan. Deze aanvraag wordt getoetst aan de APV (artikel 2:10). Dit geldt ook voor alle andere vormen van uitstallingen. Kijk daarvoor bij Ontheffing plaatsen voorwerpen op de openbare weg.

Wilt u seizoensproducten verkopen zoals kerstbomen of oliebollen? Kijk dan bij Seizoensgebonden standplaatsvergunning.

Tijdelijke standplaatsvergunning aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee