Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang voor uw kinderen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. U betaalt ook een eigen bijdrage aan de kinderopvang. Hiervoor kunt u, afhankelijk van uw inkomen en vermogen, bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming heet het KOA-kopje. U vraagt het KOA-kopje schriftelijk aan.

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst.nl)

Tegemoetkoming kosten kinderopvang aanvragen Stuur een offerte of contract van een opvangorganisatie mee

Voor het KOA-kopje komen alleen ouders uit de volgende doelgroepen in aanmerking:

  • ouders die naast hun bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW- of IOAZ uitkering een re-integratietraject volgen of parttime werken
  • ouders waarvan hun bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW- of IOAZ is beëindigd omdat zij zijn gaan werken, gedurende de eerste 2 jaar na beëindiging
  • ouders die studeren en studiefinanciering (WSF of WTOS) ontvangen
  • ouders die minderjarig zijn en naar school gaan
  • ouders die verplicht deelnemen aan een inburgeringscursus die gericht is op werk.

Alleen voor uren die de Belastingdienst vergoedt

U kunt het KOA-kopje alleen aanvragen voor het aantal uren opvang dat de Belastingdienst vergoedt. Uw kind moet worden opgevangen bij een geregistreerde kinderopvang of gastouderopvang.

Inkomen en vermogen bij KOA-kopje

Voor het KOA-kopje mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Vermogensdrempel

Gehuwd/samenwonend€ 13.010
Alleenstaand ouder€ 13.010

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2022Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2022
Gehuwd/samenwonend€ 1.778€ 26.509
Alleenstaand ouder€ 1.327€ 22.310

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2021Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2021
Gehuwd/samenwonend€ 1.873€ 27.402
Alleenstaand ouder€ 1.439€ 21.377

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen. Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Werk en Inkomen.

Hoogte KOA-kopje

De hoogte van het KOA-kopje is 6% van de maximale uurprijs die u betaalt voor de kinderopvang voor het 1e kind. Voor elk volgend kind geldt een vergoeding van 5% van de maximale uurprijs.

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

Bijstandsnorm (Rijksoverheid.nl)

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u een kopie van het contract van een (erkende) opvangorganisatie meestuurt, voorzien van de prijs per uur en het aantal uren per kind.

Afhankelijk van uw situatie worden in het formulier nog andere documenten van u gevraagd.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Heeft u een sociaal medische indicatie voor de kinderopvang? De gemeente kan een vergoeding geven voor de hogere prijs van de opvang. Voor het aanvragen van deze vergoeding kunt u ook het aanvraagformulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang gebruiken.

Voor meer informatie neemt u contact op met werk en inkomen. U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 14 023.

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend of vriendin, buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

  • Volgens de wet Kinderopvang moeten organisaties voor kinderopvang ‘verantwoorde kinderopvang’ bieden. Dat is kinderopvang die bijdraagt aan de ontwikkeling van je kind in een veilige en gezonde omgeving. De organisaties zijn hier verantwoordelijk voor.
    Kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen op Rijksoverheid.nl.
  • De gemeente houdt toezicht op de opvang en laat de GGD regelmatig controles uitvoeren. Van iedere controle maakt de GGD een rapport op. Deze rapporten zijn openbaar.
  • Bent u niet tevreden over de kinderopvang? Op www.rijksoverheid.nl leest u meer over uw mogelijkheden uw ontevredenheid te bespreken of een klacht in te dienen. Klachten over de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente Haarlem kunt u ook doorgeven via kinderopvang@zandvoort.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Minima. U belt hiervoor met telefoonnummer 14 023.