Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

Heeft uw schoolgaande kind bijles of huiswerkbegeleiding nodig en heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor bijles of huiswerkbegeleiding. U vraagt de tegemoetkoming schriftelijk aan.

Tegemoetkoming kosten huiswerkbegeleiding of bijles aanvragen Stuur de ondersteuningsbrief van de school mee

U komt voor de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles in aanmerking als:

  • u schoolgaande kinderen heeft die nog geen 18 jaar zijn
  • u en de kinderen op hetzelfde adres in Zandvoort wonen
  • u voor deze kinderen kinderbijslag ontvangt
  • u in het schooljaar 2020-2021 een inkomen heeft op minimumniveau
  • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) in het schooljaar 2020-2021 niet hoger is dan € 13.010.

Ondersteuningsbrief van school

Voor de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles moet uw kind echt begeleiding of bijles nodig hebben. Dit toont u aan met een ondersteuningsbrief van de school van uw kind. Uit de ondersteuningsbrief van school blijkt dat:

  • Als uw kind op de basisschool zit: uw kind heeft een E-, D- of C-citoscore, of een vergelijkbare score voor een vak
  • Als uw kind op de middelbare school zit: uw kind heeft gemiddeld een 6 of lager voor een vak
  • De leerresultaten van uw kind kunnen niet of niet voldoende worden verbeterd met alleen ondersteuning vanuit de eigen school.

U bepaalt samen met school wie de huiswerkbegeleiding of bijles aan uw kind gaat geven. De huiswerkbegeleiding of bijles moet echt worden gevolgd.

Voorbeeld ondersteuningsbrief (pdf)

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

Vermogen

Alleenstaande ouder€ 13.010
Gehuwden/samenwonenden€ 13.010

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2022Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2022 
Gehuwden/samenwonenden€ 1.778€ 26.509 
Alleenstaande ouder€ 1.327€ 22.310 

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Het bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2020 wordt in januari 2020 gepubliceerd.

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2022Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2022 
Gehuwden/samenwonenden€ 1.873€ 27.402 
Alleenstaande ouder€ 1.439€ 21.377

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen. Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

ZandvoortPas

De ZandvoortPas is een handig hulpmiddel bij het aanvragen van de gemeentelijke minimaregelingen. Bij de toekenning van de ZandvoortPas zijn het inkomen en het vermogen namelijk al vastgesteld. Heeft u een ZandvoortPas? Dan hoeft u de vragen 4, 5 en 6 op het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles niet in te vullen. Dit staat ook op het formulier aangegeven.

De tegemoetkoming bedraagt per schoolgaand kind maximaal € 25 per lesuur, en maximaal € 100 per maand. Kost de huiswerkbegeleiding of bijles per uur minder dan de maximale vergoeding? Dan krijgt u meer uren vergoed, tot het maximale maandbedrag.

Tegemoetkoming geldt voor 1 schooljaar

De tegemoetkoming geldt voor 1 schooljaar op hetzelfde onderwijsniveau. Gaat uw kind na dat jaar onderwijs volgen op een ander niveau? Dan krijgt u misschien opnieuw een tegemoetkoming, maar ook dan weer voor 1 schooljaar.

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend of vriendin, buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Minima. U belt hiervoor met telefoonnummer 14 023.