Tegemoetkoming bij ziekte en handicap

Als u (chronisch) ziek bent of een handicap heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Er zijn 2 tegemoetkomingen. De 1e is een tegemoetkoming voor het wettelijk eigen risico zorgverzekering. De 2e is een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van een Wmo voorziening. Of u een tegemoetkoming kunt krijgen, hangt af van uw inkomen. De gemeente kijkt altijd naar uw persoonlijke situatie. U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering over 2018 tot en met 31 december 2019 indienen. De tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage Wmo voorziening kunt u tot een jaar terug aanvragen.

  • U woont in Zandvoort
  • U heeft een minimuminkomen
  • U heeft een vermogen onder de vermogensdrempel
  • U behoort tot de doelgroep (chronisch) zieken en gehandicapten als u kosten (zie onder Maximale tegemoetkoming van 90%) maakt.

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming bij ziekte en handicap moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

  Vermogensdrempel
Alleenstaande€ 6.120
Alleenstaand ouder€ 12.240
Echtpaar€ 12.240

Inkomen

Hoe hoog mag uw netto-inkomen zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen?

De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeldBruto jaarinkomen met vakantiegeld 
Echtpaar€ 1.671€ 25.482 
Alleenstaand€ 1.170€ 21.167 
Alleenstaand ouder€ 1.246€ 19.401 

Studeert u en bent u ouder dan 21 jaar, maar jonger dan 27 jaar en wilt u van deze regeling gebruik maken? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bel 14 023.

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeldBruto jaarinkomen met vakantiegeld 
Echtpaar€ 1.783€ 25.540 
Alleenstaande€ 1.309€ 18.551 
Alleenstaand ouder€ 1.347€ 19.885

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen. Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Inkomen hoger dan het bedrag in de tabel

U moet 35% van uw inkomen (boven de inkomensgrens uit de tabel) gebruiken om zelf bijzondere kosten te betalen.

Als u bijvoorbeeld € 100 per maand meer verdient dan het bedrag in de tabel, dan moet u hiervan € 35 gebruiken om bijzondere kosten te betalen. U betaalt in dit voorbeeld dan de eerste € 420 (12x € 35) aan bijzondere kosten zelf. Dit wordt per jaar berekend. Zijn uw kosten hoger dan dit bedrag, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

U kunt een tegemoetkoming van maximaal 90% aanvragen voor:

  • de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen
  • kosten die uitkomen boven de eerste € 100 van het eigen risico bij uw zorgverzekering.

U kunt de tegemoetkomingen met onderstaande formulieren aanvragen:

Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen.

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Zandvoorters met een krappe beurs (pdf)

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend of vriendin, buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Minima. U belt hiervoor met telefoonnummer 14 023.