Subsidie sportactiviteiten

Zet uw organisatie zich in Zandvoort in voor buurtsport, bewegen voor ouderen, jeugdsport of andere sportactiviteiten? Sportaanbieders zoals verenigingen, sportpartners en stichtingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen uit het sportstimuleringsfonds. U vraagt de subsidie schriftelijk aan.

Bijna alle Zandvoortse sportverenigingen ontvingen een jeugdsubsidie op basis van het ledenaantal. Deze subsidie wordt afgebouwd en komt uiteindelijk in 2022 te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een sportstimuleringsfonds. Dit is afgesproken in de Sportnota 2017+ ‘meer met sport’.

In onderstaande tabel staan de bedragen die per jaar beschikbaar zijn voor de jeugdsubsidie en het stimuleringsfonds.

De jeugdsubsidie bouwt in gelijke stappen van 25% af. Als uitgangspunt wordt het toegekende subsidie bedrag van 2018 genomen. Stel: uw vereniging kreeg in 2018 een subsidie van €100. Dan ontvangt uw vereniging in 2019 nog € 75 en in 2020 € 50.

JaarSoortBedragSoortBedragTotaal
2019Jeugdsubsidie€ 22.500Stimuleringsfonds€ 22.500€ 45.000
2020Jeugdsubsidie€ 15.000Stimuleringsfonds€ 30.000€ 45.000
2021Jeugdsubsidie€ 7.500Stimuleringsfonds€ 30.000€ 37.500
2022Jeugdsubsidie€ 0Stimuleringsfonds€ 30.000€ 30.000

In de Sportnota 2017+ 'meer met sport' staan 5 hoofdambities op het gebied van sport. U kunt een subsidie aanvragen als uw activiteit aansluit bij een of meerdere van deze ambities.

De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt moet ook voldoen aan de doelstellingen uit de nota. Een belangrijke doelstelling is bijvoorbeeld dat de activiteit bedoeld is voor de inwoners en/of bezoekers van de gemeente Zandvoort.

U moet zich ook houden aan de Algemene subsidieverordening van de gemeente uit 2016.

Sportnota 2017+ 'meer met sport'

Algemene subsidieverordening 2016

Uitvoeringsregeling Sportstimulering

  • Incidentele subsidies: de gemeente beslist binnen 13 weken over uw incidentele subsidieaanvraag
  • Jaarlijkse subsidies: vraagt u jaarlijks subsidie aan? Doe uw aanvraag voor 1 september van het jaar vóór de geplande activiteit. U moet uw vorige subsidie vóór 1 mei verantwoorden (zie de Algemene subsidieverordening 2016). De gemeente beslist binnen 13 weken over uw subsidieaanvraag.

Algemene subsidieverordening 2016