Subsidie kunst en cultuur

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich inzetten voor kunst en cultuur kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Neem contact op met de gemeente voor informatie over de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. Het subsidiebudget op gebied van cultuur is jaarlijks € 10.000. Het kan dus zijn dat een aanvraag wel bij Zandvoort past, maar dat het budget al op is. U vraagt de subsidie schriftelijk aan.

Subsidie kunst en cultuur aanvragen

De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt moet passen bij Zandvoort. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit bedoeld is voor de inwoners en/of bezoekers van de gemeente Zandvoort. Daarnaast dient u zich te houden aan de Algemene subsidieverordening van de gemeente uit 2016.

De gemeente beslist binnen 13 weken over uw subsidieaanvraag.

Algemene subsidieverordening 2016

Er zijn verschillende landelijke en regionale fondsen waar u subsidie voor culturele initiatieven kunt aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van websites voor crowdfunding. De belangrijkste fondsen en instellingen zijn:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Acikgöz van afdeling Economie, Toerisme & Cultuur van de gemeente Zandvoort. U kunt haar bereiken via het algemene mailadres: antwoord@haarlem.nl.