Subsidie controle toegangsbewijzen

Aanvragen konden worden ingediend vanaf 12 januari 2022 tot en met 25 januari 2022. U kunt geen aanvraag meer doen.

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor ondernemingen die extra personele kosten hebben gemaakt voor de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs in de periode 25 september 2021 t/m 31 december 2021.

Uw onderneming is een horecaonderneming, sportorganisatie of culturele instelling.

 • gevestigd in Zandvoort
 • op 25 september 2021 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
 • in de periode 25 september 2021 t/m 31 december 2021 verplicht om gasten en bezoekers te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs.

U kunt subsidie krijgen voor de volgende kosten (subsidiabele kosten):

 • de verschuldigde loonkosten en sociale lasten voor werknemers en arbeidskrachten
 • de kosten van externe inhuur specifiek voor de controle op het toegangsbewijs en verschuldigde BTW
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument mogelijk maken en verschuldigde BTW

U kunt alleen subsidie aanvragen voor de periode waarin uw organisatie geopend was voor gasten en/of bezoekers en verplicht was om de controle uit te voeren.

 • horeca binnen (inclusief sportkantines) 25 september t/m 18 december 2021 (12 weken)
 • horeca buiten 6 november t/m 18 december (6 weken)
 • cultuur, met vaste plaatsen/publiek als concertzalen, theaters, bioscopen 25 september t/m 18 december 2021 (12 weken)
 • cultuur, doorstroomlocaties zoals musea/monumenten 6 november t/m 18 december 2021 (6 weken)
 • cultuur, locaties voor beoefening 6 november t/m 18 december 2021 (6 weken)
 • sport binnen (zwembaden, sportverenigingen, sportscholen) 6 november t/m 18 december 2021 (6 weken)
 • sport zwemlessen 6 november t/m 31 december 2021 (8 weken).

Vanaf 12 januari 2022 tot en met 25 januari 2022 kunt u uw aanvraag indienen. Met de rekenhulp kunt u de subsidiabele kosten berekenen. Aan de berekening van deze tool kunt u geen rechten ontlenen. De rekenhulp geeft u een inschatting van de tegemoetkoming die u kan verwachten.

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden (pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document).

Voor subsidie voor externe inhuur moet u aanleveren:

 • facturen (zo nodig aangevuld met offerte(s)) waaruit de betaalde uren en de betaalde BTW blijkt (facturen mogen aangevuld worden met offertes). Het aantal uren is alleen voor de periode 25 september 2021 t/m 31 december 2021

Voor subsidie materiële kosten moet u aanleveren:

 • facturen waaruit de gemaakte kosten en BTW blijken. U kunt de facturen aanvullen met offerte(s). De kosten moeten betrekking hebben op de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021