Subsidie algemeen

U kunt een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties (sportverenigingen, de bibliotheek, peuterspeelzalen etc.) kunnen een aanvraag doen.

Stuur uw aanvraag vóór 1 september in.

Subsidie algemeen aanvragen

Aanvraagformulieren waarbij de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen.

  • prestatieplan
  • begroting
  • balans en
  • financiële jaarstukken

Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de 1e aanvraag mee te sturen:

  • een kopie van uw bankafschrift
  • een exemplaar van de oprichtingsakte en
  • de statuten