Starterslening

U wilt een huis kopen in Zandvoort, maar u heeft daarvoor niet voldoende inkomen. Met de Starterslening financiert u het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning.
U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). Deze regeling geldt tot er geen budget meer beschikbaar is. U kunt de aanvraag online indienen.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Starterslening aanvragen

Koopt u de woning met 2 personen? Dan moet u beiden aan de voorwaarden hieronder voldoen. Dit geldt niet voor de voorwaarden onder punt 1 en punt 7 (de bindingsvoorwaarden). Aan die voorwaarden moet 1 van de aanvragers voldoen.

 1. U staat, op het moment van aanvraag voor de starterslening, 2 jaar ingeschreven in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk en Velsen).
 2. Op het moment van de aanvraag bent u niet ouder dan 34 jaar.
 3. U moet wonen in een huurhuis, een studentenwoning of in het ouderlijk huis en ingeschreven staan in uw woongemeente.
 4. Het huis dat u wilt kopen moet in Zandvoort staan.
 5. U heeft al een volledig getekende voorlopige koopovereenkomst of een kopie van uw eerste recht op koop.
 6. De woning die u wilt kopen, moet gekocht worden met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 7. Als u buiten Zandvoort studeert, dan kunt u zich binnen 1 jaar na afronding van de studie opnieuw in Zandvoort vestigen als u voor de studie minimaal 6 aaneengesloten jaren in Zandvoort heeft gewoond.
 8. U kunt onvoldoende lenen om de totale koopsom van uw woning te financieren.
 9. Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw financiële draagkracht en van de kosten van uw woning en bedraagt maximaal € 40.000.
 10. Het is uw 1e koopwoning.
 11. De regeling geldt voor bestaande en nieuwe woningen.

U leent van de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het SVn verzorgt de afhandeling en de administratie van de lening. Uw aanvraag wordt in volgorde van binnenkomst behandeld.

Op de website van het SVn kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor de Starterslening en hoeveel deze maximaal bedraagt. Ook vindt u hier informatie over de starterslening, de procedure en wat de status van uw aanvraag is.

De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.