Standplaatsvergunning weekmarkt

Bent u een ambulante handelaar en wilt u een standplaats op een door de gemeente georganiseerde markt? Dan heeft u voor een vaste plaats een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. U kunt bovendien ook op een wachtlijst geplaatst worden. 

Standplaatsvergunning weekmarkt aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning

Vaste plaats

Wilt u een vaste plaats op de markt, dan moet u een aanvraag doen voor een standplaatsvergunning weekmarkt. Voor de verkoop van producten die kunnen bederven moet u altijd een standplaatsvergunning weekmarkt hebben. Vul daarvoor het aanvraagformulier in.

Of u een vaste plaats krijgt is afhankelijk van:

 • het product dat u verkoopt
 • het aantal kramen waarmee uw branche op de markt aanwezig is
 • of uw branche past bij het karakter van de markt.

Dagplaats (meeloperslijst)

Wilt u een dagplaats? U neemt 1 dag voorafgaand aan de markt contact op met de marktmeester.

 • Voor een standplaatsvergunning weekmarkt moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt een vergunning aanvragen voor de branche waarmee u bij de KvK staat ingeschreven. Daarnaast moet u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de markt hebben.
 • De minimum oppervlakte van een standplaats is 1 kraam van 10 m2 (4 x 2,5)
 • Afhankelijk van de markt en de plaats kunt u een voertuig achter de kraam plaatsen. 

Het inrichtingsplan weekmarkt vindt u in het collegebesluit van 21 april 2020 (overheid.nl).

Vaste plaats

Voor een vaste plaats betaalt u per aanvraag € 84,95 (leges). Daarnaast betaalt u voor de vaste plaats marktgeld:

 • Per jaar: € 55,45 per toegewezen m2
 • Per kwartaal: € 15,40 per toegewezen m2
 • Elektrakosten per kilowattuur: € 0,40 (excl. btw)
 • Bijdrage aan het Innovatiefonds Zandvoort: € 30,45 per jaar

U betaalt de kosten voor een hele dag of eenheid. Ook als u de standplaats maar voor een deel van de dag of eenheid gebruikt. U kunt dit op de markt alleen met pin betalen. Als u betaalt met een overschrijving betaalt u voor het gehele jaar.

Dagplaats

Als meeloper betaalt u:

 • Per dag: € 1,70 per toegewezen m2
 • Elektrakosten per kilowattuur: € 0,40 (excl. btw)

U kunt dit op de markt alleen met pin betalen.

Bij uw aanvraag kunt u een of meerdere documenten uploaden. (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document):

 • Logt u in met eHerkenning? Upload dan een scan van uw identiteitsbewijs.
 • Doet u de aanvraag als particulier via DigiD? Dan stuurt u ook een scan van het uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel mee.
 • Kopie WA-polis marktverzekering

De gemeente adverteert in de lokale krant, op de gemeentelijke website en in een landelijk vakblad wanneer op een markt een standplaats vrijkomt.  

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Marktverordening (artikel 11)