Seizoensgebonden standplaatsvergunning

Wilt u tijdelijk ambulante handel drijven met de verkoop van kerstbomen of oliebollen? Dan heeft u een seizoensgebonden standplaatsvergunning nodig. U vraagt de seizoensgebonden standplaatsvergunning digitaal aan aan.

Tot 1 januari 2029 is het aantal vergunningen voor standplaatsen Oliebollen uitgegeven. 

Seizoensgebonden standplaatsvergunning aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning

Voor een standplaatsvergunning voor tijdelijke ambulante handel moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Er zijn 5 locaties binnen Zandvoort aangewezen als seizoensgebonden standplaatsen. Afhankelijk van de gevraagde locatie, dag, tijdstip en activiteit worden deze standplaatsen verleend. De vergunning is persoonsgebonden.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een (initiatief) standplaats op het volgende:

  • bruikbaarheid van de weg
  • veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van groenvoorzieningen
  • het maximum aantal standplaatsen.

De kosten voor het aanvragen van een seizoensgebonden standplaatsvergunning zijn € 84,95.

U betaalt ook leges als uw vergunningsaanvraag wordt afgewezen.

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document):

  • Een duidelijke overzichtstekening (1:1000). Hierop geeft u duidelijk de locatie van de standplaats aan. En de afmetingen: lengte x breedte x hoogte in cm.
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat u voor de verkoop van deze artikelen staat ingeschreven
  • een foto van de kraam of verkoopwagen (niet verplicht)
  • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving
  • Er volgt een besluit namens burgemeester en wethouders
  • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
  • Voorafgaand aan een negatief besluit wordt er contact met u opgenomen. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het besluit.

In de vergunning staat voor welke periode de vergunning geldt.

Verkoop kerstbomen

Er zijn in Zandvoort maximaal 3 verkooppunten voor kerstbomen:

  • in Oud/Nieuw Noord 1 verkooppunt
  • in het centrum 1 verkooppunt
  • in Zuid 1 verkooppunt (bij voorkeur in de omgeving van de Tolweg).

Deze standplaatsen mogen vanaf 1 december opgebouwd worden. De verkoop is toegestaan in de periode van 6 december tot en met 24 december.

De locaties voor de verkoop van kerstbomen worden ook op brandveiligheid getoetst.

Verkoop oliebollen

Er zijn in Zandvoort maximaal 2 verkooppunten voor oliebollen:

  • in het centrum 1 verkooppunt
  • in Nieuw Noord 1 verkooppunt.

Deze standplaatsen mogen vanaf 15 oktober tot en met 15 januari ingenomen worden.

Wanneer uw standplaats zich op gemeentegrond bevindt, betaalt u ook precariobelasting. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een standplaats op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar hoeft u geen jaarlijkse precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (GBKZ)

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het online Informatieformulier vergunningen, ontheffingen en meldingen. U kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

Wilt u documenten uploaden? U kunt .pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx uploaden met een maximale grootte van 10 MB per document.

Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10 werkdagen contact met u op.