Reclamevergunning

Wilt u in de gemeente Zandvoort vaste reclame-uitingen en lichtreclame plaatsen, denk aan nagelvast bevestigen, of het plaatsen van een lichtbak? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het onderdeel 'bouwen' op grond van de Wabo. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Voor vaste reclame-uitingen en lichtreclame heeft u géén omgevingsvergunning voor het onderdeel 'reclame' nodig. De reclame-uiting moet wel passen bij de omgeving en mag geen hinder veroorzaken.

Omgevingsloket 

  • Gevelreclame moet in maat, vorm, kleur, sfeer en plaats passen bij de omgeving en de architectonische kwaliteit van het pand
  • Reclame-objecten moeten aan technische en constructieve eisen voldoen, gemaakt zijn van duurzaam materiaal en goed onderhouden worden
  • Bij de beoordeling van de reclame-aanvraag wordt gelet op het gebied waarin de reclame-uiting wordt geplaatst. Denk aan winkelgebieden, woongebieden en bedrijvengebieden.

Precariobelasting

U betaalt jaarlijks precariobelasting voor het hebben van reclamevoorwerpen op of boven gemeentegrond. Op de website van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) leest u meer over Precariobelasting.

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning betaalt u leges.

Precariobelasting (GBKZ)

Uw aanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst IJmond. Zij doet de vergunningverlening van de omgevingsvergunningen. Kijk voor meer informatie over de aanvraagprocedure op de website van de Omgevingsdienst IJmond.

Website Omgevingsdienst IJmond