Periodieke verklaring

Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ? En heeft u daarnaast nog andere inkomsten? Dan moet u maandelijks een Periodieke verklaring online invullen. Via het formulier geeft u andere inkomsten en wijzigingen in uw leefsituatie door. Vul uw verklaring pas in als u uw loonstrook of andere bewijsstukken kunt bijvoegen. Zonder deze bewijsstukken kunnen we uw verklaring niet in behandeling nemen. Pas als u deze documenten heeft bijgevoegd, voldoet u aan de informatieplicht. Als u niet aan de informatieplicht voldoet, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Voor het invullen heeft u DigiD nodig. Vul het formulier op tijd in. Kijk hiervoor bij het kopje uiterste inleverdata.

Online invullen

U heeft een uitkering op grond van de Participatiewet.

De uiterste datum dat u de Periodieke Verklaring kunt insturen is de 15e van iedere maand.

De informatie wordt niet alleen voor u zelf gevraagd, ook voor uw partner. Stem daarom goed af met elkaar over wat u invult.

Uw woonsituatie kan om diverse redenen wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u zelf verhuist, maar ook wanneer er andere personen bij u op hetzelfde adres komen wonen of juist van uw adres naar een ander adres verhuizen. Ook de geboorte van een kind betekent dat uw woonsituatie wijzigt.

Voor ingevuld ziet u inkomsten staan die bij ons bekend zijn. Dit zijn inkomsten uit werk of andere uitkeringen die u ontvangt. Mocht de informatie volgens u anders zijn, dan ontvangen wij graag de juiste gegevens.

Inkomsten kunnen andere uitkeringen en werkzaamheden uit betaalde arbeid zijn. Van alle inkomsten ontvangen wij graag een bewijsstuk, en als u die heeft, in ieder geval een loonstrook.

Ook van elke wijziging ontvangen wij graag een bewijsstuk, zoals bijvoorbeeld een officieel bericht van beëindiging wanneer een uitkering of een baan eindigt. U moet ook vrijwilligersvergoedingen of bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen opgeven, deze kunnen ook invloed hebben op de hoogte van uw uitkering.

Uw vermogen kan om verschillende redenen toenemen. Bijvoorbeeld door een erfenis of een eenmalige pensioenuitkering. Als uw vermogen toeneemt kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Krijgt u een uitkering? Dan ziet u hieronder wanneer wij de uitkering volgens planning aan uw bank overmaken. Let op: het kan 1 of 2 werkdagen duren voor het geld op uw rekening staat. Dat is afhankelijk van uw bank. Vraag altijd eerst bij uw bank na of uw uitkering al is bijgeschreven. De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum.

 • vrijdag 25 januari 2019
 • woensdag 27 februari 2019
 • woensdag 27 maart 2019
 • vrijdag 26 april 2019
 • maandag 27 mei 2019
 • donderdag 27 juni 2019
 • vrijdag 26 juli 2019
 • dinsdag 27 augustus 2019
 • vrijdag 27 september 2019
 • vrijdag 25 oktober 2019
 • woensdag 27 november 2019

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.