Periodieke verklaring

Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ? En heeft u daarnaast nog andere inkomsten? Dan moet u maandelijks een Periodieke verklaring online invullen. Via het formulier geeft u andere inkomsten en wijzigingen in uw leefsituatie door. Vul uw verklaring pas in als u uw loonstrook of andere bewijsstukken kunt bijvoegen. Zonder deze bewijsstukken kunnen we uw verklaring niet in behandeling nemen. Pas als u deze documenten heeft bijgevoegd, voldoet u aan de informatieplicht. Als u niet aan de informatieplicht voldoet, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Voor het invullen heeft u DigiD nodig. Vul het formulier op tijd in. Kijk hiervoor bij het kopje uiterste inleverdata.

Online invullen Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig

U heeft een uitkering op grond van de Participatiewet.

U kunt de Periodieke Verklaring tot de 15e van iedere maand insturen. Als u de verklaring niet op tijd instuurt, kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw uitkering.

De informatie wordt niet alleen voor u zelf gevraagd, ook voor uw partner. Stem daarom goed af met elkaar over wat u invult.

Uw woonsituatie kan om verschillende redenen veranderen, bijvoorbeeld

 • u verhuist
 • iemand komt bij u op hetzelfde adres komen wonen
 • iemand verhuist van uw adres naar een ander adres
 • ook de geboorte van een kind betekent dat uw woonsituatie wijzigt.

Op de Periodieke Verklaring ziet u de inkomsten die bij ons bekend zijn. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk of andere uitkeringen. Van al uw inkomsten moet u een loonstrook of specificatie inleveren. Heeft u geen loonstrook of specificatie ontvangen? Stuur dan een ander bewijsstuk mee.  

Ook van elke wijziging ontvangen wij graag een bewijsstuk, zoals bijvoorbeeld een officieel bericht van beëindiging wanneer een uitkering of een baan eindigt. U moet ook vrijwilligersvergoedingen of bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen opgeven, deze kunnen ook invloed hebben op de hoogte van uw uitkering.

Uw vermogen kan om verschillende redenen toenemen. Bijvoorbeeld door een erfenis of een eenmalige pensioenuitkering. Als uw vermogen toeneemt kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Krijgt u een uitkering? Dan ziet u hieronder wanneer wij de uitkering volgens planning aan uw bank overmaken. Let op: het kan 1 of 2 werkdagen duren voor het geld op uw rekening staat. Dat is afhankelijk van uw bank. Vraag altijd eerst bij uw bank na of uw uitkering al is bijgeschreven. De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum.
De uitbetaling van de uitkering over de maand december 2021 vindt vanwege de Kerstdagen eerder plaats, namelijk vrijdag 24 december 2021.

 • vrijdag 24 december 2021
 • donderdag 27 januari 2022
 • vrijdag 25 februari 2022
 • vrijdag 25 maart 2022
 • dinsdag 26 april 2022
 • vrijdag 27 mei 2022
 • maandag  27 juni 2022
 • woensdag 27 juli 2022
 • vrijdag 26 augustus 2022
 • dinsdag 27 september 2022
 • donderdag 27 oktober 2022
 • vrijdag 25 november 2022

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.