Paspoort

Voor een paspoort moet u 2 keer persoonlijk naar de centrale balie van de gemeente komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Vraagt u een paspoort aan voor uw kind, dan moet ook uw kind aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het ophalen.

Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. U kunt dit doen via de blauwe button.

U kunt uw paspoort 5 werkdagen na de aanvraag ophalen.

Afspraak maken

Meldt uw verloren of gestolen paspoort online Log in met uw DigiD

 • Een recente kleurenpasfoto, bij voorkeur gemaakt door een erkende fotograaf. Aan de foto worden strenge eisen (Rijksoverheid.nl) gesteld.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ook als ze niet meer geldig zijn. Alleen als u geen oud reisdocument in uw bezit heeft, kunt u zich legitimeren met uw rijbewijs.
 • Vreemdelingenpaspoort: uw geldige verblijfsvergunning. U moet aantonen dat u niet in uw eigen land een paspoort kunt aanvragen, of dat redelijkerwijs niet van u kan worden verwacht dat u in een ander land een paspoort aanvraagt
 • Vluchtelingenpaspoort: uw geldige verblijfsvergunning.

U betaalt meteen bij de aanvraag, niet bij het ophalen. U kunt bij de centrale balie contant of met pin betalen.

Tarieven paspoort

 • € 75,82 voor personen van 18 jaar en ouder
 • € 57,34 voor personen tot en met 17 jaar oud
 • € 57,34 voor vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort
 • € 51,62 toeslag spoedaanvraag

De geldigheidsduur van het paspoort is

 • 10 jaar voor personen die 18 jaar en ouder zijn
 • 5 jaar voor personen tot en met 17 jaar
 • 5 jaar voor vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort

Bij een aanvraag meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs van de ouders die meekomen naar de afspraak. Komt één ouder mee? De ouder die thuisblijft moet dan het online formulier toestemmingsverklaring invullen. De toestemming wordt automatisch naar de balie verzonden. De toestemming staat dan klaar als uw kind het paspoort aanvraagt.
  Toestemmingsverklaring, u logt in met DigiD
 • een pasfoto, bij voorkeur gemaakt door een erkende fotograaf 
 • alle Nederlandse reisdocumenten die op naam van het kind staan, ook als deze niet meer geldig zijn 

Bij de aanvraag en bij het ophalen moet het kind zelf aanwezig zijn. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen een eigen paspoort aanvragen. Ook hiervoor is een toestemmingsverklaring van beide ouders nodig.

Bent u geen ouder, maar heeft u gezag over het kind? Dan moet u schriftelijk toestemming geven voor het paspoort. Deze toestemmingsverklaring moet tijdens de afspraak worden ingeleverd aan de balie. De schriftelijke toestemmingsverklaring kunt u opvragen via het telefoonnummer 14023. 

Uw verloren of gestolen paspoort meldt u online. Ook voor uw kind jonger dan 16 jaar. Heeft u een proces-verbaal van de politie? Dan moet u het verbaal uploaden. 

Als iemand uw paspoort bij de gemeente brengt, wordt dit document meteen vernietigd. De overheid wil hiermee fraude tegengaan.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u aangifte doen bij de politie ter plaatse. U heeft het buitenlands aangiftebewijs niet nodig voor de aanvraag van een nieuw paspoort. Uw reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Fraude

Soms wordt een paspoort onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken het paspoort dan om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude of misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. De politie wordt ingeschakeld als er een vermoeden van fraude of misbruik is.

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Dan kunt u dit met spoed aanvragen. U komt hiervoor persoonlijk naar de centrale balie. Als de aanvraag vóór 14.00 uur binnen is, kunt u uw paspoort meestal de volgende werkdag na 9.00 uur afhalen. U moet een afspraak maken voor een spoedaanvraag. Een spoedaanvraag betekent niet dat u sneller een afspraak kunt krijgen. Voor een spoedaanvraag geldt een toeslag van € 49,85.

Is de spoedprocedure niet snel genoeg voor u? Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee.

Nooddocument (Rijksoverheid.nl)

Als u vaak naar het buitenland reist, kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort bevat meer bladzijden dan een gewoon paspoort en heeft dus meer ruimte voor visa en reisstempels.

De prijs van een zakenpaspoort is gelijk aan die van een gewoon paspoort.

Een 2e paspoort vraagt u aan als u:

 • tijdens 1 reis landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan problemen geven bij de toelating tot die landen
 • regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Uw paspoort kan dan op een ambassade liggen voor een visumaanvraag. U kunt geen 2e paspoort aanvragen voor een reis als u die reis ook kan maken met uw Nederlandse identiteitskaart.

Lees meer over het 2e paspoort en conflicterende landen op de website van Rijksoverheid.

Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. De kosten zijn gelijk aan een gewoon paspoort.

Voorwaarden 2e paspoort

 • Het eerste paspoort moet nog 6 maanden geldig zijn en dit paspoort moet u tonen bij de aanvraag. Heeft u al eerder een 2e paspoort gekregen? Dan neemt u dit ook mee.
 • U moet met uw boeking aantonen dat u tijdens 1 reis landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn of u toont aan dat uw paspoort voor een visumaanvraag op een ambassade ligt en dat u dringend op reis moet. Toon uw boeking en een brief van de visumverstrekker.

Bij onvoldoende bewijsmateriaal wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Een 2e paspoort wordt afgegeven als gewoon paspoort of als zakenpaspoort. Op een zakelijk paspoort reist u alleen om zakelijke of beroepsmatige redenen.

Vreemdelingenpaspoort

U kunt in aanmerking komen voor een vreemdelingenpaspoort als u in Nederland woont, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit heeft. U moet eventueel aantonen dat u in uw eigen land geen paspoort kunt aanvragen. De aanvraagprocedure voor een vreemdelingenpaspoort duurt maximaal 1 maand.

Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor inwoners van Nederland met een asielstatus. Het vluchtelingenpaspoort is minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar geldig.

U kunt met het vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst.

Paspoort en identiteitskaart (Rijksoverheid.nl)

Gerelateerde onderwerpen