Particuliere marktvergunning

Gaat u als particulier of particuliere organisatie een markt organiseren op openbaar terrein? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig. U vraagt de vergunning aan voor de gehele markt. Voor een particuliere markt is het niet mogelijk per standplaats een vergunning aan te vragen. De vergunning vraagt u in ieder geval 8 weken voor aanvang van de markt aan. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 14 023.

Bent u een ambulante handelaar en wilt u een plaats op een gemeentelijke markt? Dan heeft u een standplaatsvergunning weekmarkt nodig.

Particuliere marktvergunning aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning

Bij het beoordelen van uw aanvraag let de gemeente op het volgende:

 • een aanvraag wordt allereerst getoetst aan de jaarplanning van de gemeente, waaronder de evenementenkalender en onderhoudskalender. Zo kunnen we controleren of de particuliere markt op de gewenste datum en locatie kan worden georganiseerd
 • mocht er sprake zijn van overlap, dan wordt de kwaliteit van de verschillende aanvragen getoetst aan de hand van de Pop Up-criteria van de door de gemeenteraad vastgestelde toeristische visie
 • in het belang van de openbare orde
 • in het belang van de openbare veiligheid
 • in het belang van de volksgezondheid
 • in het belang van de bescherming van het milieu
 • in het belang van de leefbaarheid
 • in het belang van het woonklimaat
 • in het belang van een gemeentelijke markt
 • het bestemmingsplan en overige regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening
 • Bescherming groenvoorzieningen

Vraag de vergunning in ieder geval 8 weken voor de start van de markt aan. Komt uw aanvraag minder dan 8 weken voor de aanvang van de markt bij de gemeente binnen, dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag niet te behandelen. Dit geldt ook voor aanvragen zonder bijlagen of voor aanvragen die niet volledig zijn ingevuld.

De aanvraag van een particuliere marktvergunning kost € 63,75.

Precariobelasting voor markt op gemeentegrond

U betaalt ook precariobelasting als uw markt op gemeentegrond staat. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een markt op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar u hoeft hiervoor geen precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (GBKZ.nl).

Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV) en de beleidsregels particuliere markten. Daarna volgt een besluit.

Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorschriften die in de vergunning staan. Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U kunt dan in een zienswijze aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit.

Beleidsregels particuliere markten 2019 (pdf)

 

De volgende locaties zijn aangewezen voor particuliere markten:

 • het plein omgeven door de bebouwing tussen de Celsiusstraat, Pasteurstraat en Flemingstraat
 • Centrum van Zandvoort, waaronder het Raadhuisplein en het Kerkplein
 • Badhuisplein
 • Boulevard de Favauge

Per locatie is in het beleid aangegeven hoe vaak er een markt mag zijn. Bij andere locaties beoordeelt de gemeente per aanvraag of de markt kan plaatsvinden.

Organiseert u een evenement op een kwetsbare locatie, zoals een park of een plantsoen? Dan heeft u misschien ook een gebruiksovereenkomst nodig. In deze overeenkomst staat onder andere de afhandeling van schade beschreven. Tijdens de aanvraagprocedure wordt bepaald of een gebruiksovereenkomst nodig is. Deze privaatrechtelijke overeenkomst sluit u af met de gemeente.

Parkeren

Voor het tijdelijk parkeren bij de opbouw/afbouw en tijdens de markt heeft u misschien parkeerontheffingen nodig. Hieraan zijn kosten verbonden.

Gebruiksmelding brandveiligheid

Voor markten geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening. In dit besluit staan brandveiligheidsvoorschriften. Aan deze voorschriften moet u voldoen als u een plaats in de openbare ruimte gebruikt. Deze voorschriften gelden voor elke markt.

Soms moet u een gebruiksmelding doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtes (zoals tenten, podia en tribunes) die bestemd zijn voor meer dan 150 personen. Of als u de brandveiligheid op een andere manier regelt dan het besluit is bepaald.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening

Tapontheffing

U vraagt een tapontheffing zwak-alcoholische dranken aan als u alcohol (bier en wijn) wilt schenken en verkopen bij een markt. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze ontheffing wordt beperkt toegestaan.

Tapontheffing zwak-alcoholische dranken

Er zijn verschillende verhuurbedrijven waarbij u hekken, verkeersborden en andere materialen kan huren. Aan het bezorgen en het huren zijn kosten verbonden.

Voor markten in een gebouw heeft u ook een marktvergunning nodig. De markt moet altijd voldoen aan de eisen uit de gebruiksvergunning of gebruiksmelding die geldt voor het gebouw.