Parkeervergunning ondernemers

Heeft u al een of meerdere parkeervergunning(en) en wilt u die verlengen? Ga dan direct naar ons digitale parkeerloket en gebruik de door de gemeente verstrekte inloggegevens. Is het de eerste keer dat u een parkeervergunning voor ondernemers aanvraagt? Selecteer dan de juiste vergunning in het lijstje hieronder en vul het formulier in.

Parkeervergunning verlengen

Voorwaarden

U hebt een bedrijf waarvan de noodzaak voor het beschikken over een vergunning die geldt voor alle vergunningsgebieden op objectieve wijze is aangetoond.

Waar parkeren

Met deze vergunning kan geparkeerd worden in alle vergunningengebieden en op de fiscale parkeerplekken.

Kosten           

Een commerciële vergunning kost € 442,- per jaar.

Aan te leveren stukken

-Als het voertuig niet op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, dan heeft u nodig: een leasecontract, of een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat,

-een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart;

-een recent origineel uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit het handelsregister;

-Onderbouwing  van noodzaak voor de uitvoering van de werkzaamheden het voertuig in de nabijheid geparkeerd moet worden.

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier Commerciële Vergunning in.

Voorwaarden

U bent een instelling die zich toelegt op de thuiszorg.

Waar parkeren

Met deze vergunning kan geparkeerd worden in alle vergunningengebieden en op de fiscale parkeerplekken, tenzij dit uitdrukkelijk in de vergunning of in aanvullende regels is uitgesloten.

Kosten

Een bedrijfsvergunning  Functioneel 1 kost € 25,- per jaar

Aan te leveren stukken

-Als het voertuig niet op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, dan heeft u nodig: een leasecontract, of een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat,

-een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart;

-een recent origineel uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit het handelsregister;

-onderbouwing van noodzakelijkheid.

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier Functionele vergunning in.

Voorwaarden

In aanmerking komen medische zorginstellingen en welzijnsinstellingen, personen die actief zijn in de vrijgevestigde beroepen, instellingen en personen in de medische sector, zorgsector waarvan de noodzaak voor het beschikken over een vergunning die geldt voor alle vergunningsgebieden op objectieve wijze is aangetoond.

Waar parkeren

Met deze vergunning kan geparkeerd worden in alle vergunningengebieden en op de fiscale parkeerplekken, tenzij dit uitdrukkelijk in de vergunning, dan wel in de nadere regels, is uitgesloten.

Kosten

Een bedrijfsvergunning  Functioneel 2 kost € 180,- per jaar

Aan te leveren stukken

-Als het voertuig niet op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, dan heeft u nodig: een leasecontract, of een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat,

-een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart;

-een recent origineel uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit het handelsregister;

-onderbouwing van noodzakelijkheid.

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier Functionele Vergunning 2 in.

Voorwaarden

-kan worden verleend aan een Werknemer die beschikt over een vast dienstverband van minimaal één jaar of onbepaalde tijd, ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden gedurende minimaal 8 uur per week bij een Bedrijf, dat gevestigd is binnen een vergunningengebied en woont op  minimaal 10 km afstand van de locatie waar het bedrijf is gevestigd.

Waar parkeren

-Van maandag tot en met zondag:  Frans Zwaanstraat, Cort. van der Lindenstraat, het deel van de Brederodestraat ten zuiden van het Friedhoffplein, tariefgebied G zoals genoemd in de parkeerbelastingverordening, en de boulevards en,

-Van maandag tot en met vrijdag: De Favaugeplein.

Kosten

Een werknemersvergunning kost € 150,- per jaar

Aan te leveren stukken

-Als het voertuig niet op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, dan heeft u nodig: een leasecontract, of een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat,

-een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart;

-een recent origineel uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit het handelsregister;

-bescheiden in kopie, waaruit blijkt dat sprake is van een vast dienstverband zoals beschreven in de op datum van aanvraag geldende parkeerverordening. Voor zover aanvrager/aanvraagster in aanmerking wenst te komen voor een vergunning die ook geldt in het weekend, dient hierbij aangetoond te worden dat structureel in het weekend gewerkt wordt. Deze bescheiden kunnen bestaan uit een arbeidsovereenkomst dan wel aanstellingsbrief op het logopapier van het bedrijf;

-een brief op het logopapier van het aanvragende bedrijf met een onderbouwing van de noodzakelijkheid.

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier Werknemersvergunning in.

Alleen aan te vragen bij de centrale balie van het Gemeentehuis in Zandvoort tussen 08:30 en 12:30 uur.

Voorwaarden

- U komt in aanmerking voor een “parkeerkaart” als bedrijf of rechtspersoon waarvan de noodzaak voor het beschikken over de mogelijkheid van het parkeren van een motorvoertuig in een vergunningengebied op objectieve wijze is aangetoond. De Parkeerkaart wordt vervolgens persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt. Bij verlies of diefstal wordt géén duplicaat verstrekt.

Waar parkeren

Een parkeerkaart kan worden verleend voor de duur van maximaal 24 uur, dan wel voor de duur van een week in het tariefgebied waarvoor de parkeerkaart is verleend.

Kosten

Een dagkaart kost €13,-
Een  weekkaart kost € 45,-

Aan te leveren stukken

-een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart;

-een onderbouwing van de noodzakelijkheid.

 

Voorwaarden

- U komt in aanmerking voor een “hotelvergunning” als u in een vergunningengebied tegen betaling nachtverblijf biedt aan minimaal 5 personen in een pand die volgens het geldende bestemmingsplan hiervoor bestemd is. Met deze vergunning kan worden geparkeerd in het vergunning gebied waarin uw hotel is gevestigd.

Per 2 kamers wordt één vergunning verleend. Het aantal hotelvergunningen waar u recht op heeft kan worden verminderd met:

- het aantal eventuele andere vergunningen (o.a. Toeristenvergunning) die aan de (rechts)persoon verleend zijn volgens de parkeerregels;

- het aantal vergunningen dat verleend is aan personen op het adres waar de (rechts)persoon is gevestigd;

- het aantal parkeerplekken op eigen terrein waarover de (rechts)persoon beschikt.

Waar parkeren

Met de Hotelvergunning kan worden geparkeerd in het vergunningengebied waarin het hotel met nachtverblijf is gevestigd.

Kosten

- Een hotelvergunning (Belanghebbenden) kost € 216,- per jaar.

- Een hotelvergunning (Parkeerapparatuurplaatsen) kost € 54,- per jaar.

- Een hotelvergunning (Bewoners OB/KB) kost € 160,- per jaar.

Aan te leveren stukken

- een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart; - bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel - Kopie gebruiksvergunning logiesfunctie - Bewijs dat u toeristenbelasting betaalt

Formulier

Vul het aanvraagformulier Hotelvergunning in.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een “Toeristenvergunning” als u in een vergunningengebied tegen betaling nachtverblijf biedt in een pand die volgens het geldende bestemmingsplan hiervoor bestemd is. Per kamer wordt één “Toeristengunning” verleend. Het aantal toeristenvergunningen waar u recht op heeft wordt echter verminderd met: - het aantal eventuele andere vergunningen (o.a. Hotelvergunningen) die aan de (rechts)persoon verleend zijn krachtens deze verordening; - het aantal vergunningen dat verleend is aan personen op het adres waar de (rechts)persoon is gevestigd; - het aantal poet waarover de (rechts)persoon beschikt.

Waar parkeren

De Toeristenvergunning geldt voor het parkeren in het gebied zoals aangegeven op de vergunning (Cort. van der Lindenstraat, Frans Zwaanstraat, Brederodestraat ten zuiden van het Friedhoffplein, het De Favaugeplein, tariefgebied G, zoals genoemd in de parkeerbelastingverordening en de boulevards).

Kosten

Een toeristenvergunning kost € 150,- per jaar.

Aan te leveren stukken

- een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart; - bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel - Kopie gebruiksvergunning - Bewijs van betaling toeristenbelasting .

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier Toeristenvergunning in.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een “Toeristengunning Strand” als u in een vergunningengebied voor een geheel seizoen gerechtigd bent tot het gebruik van een strandhuisje, die wordt beheerd of beschikbaar wordt gesteld in verenigingsverband. Per strandhuisje kan maximaal één “toeristenvergunning” worden verleend.

Waar parkeren

De Toeristenvergunning Strand geldt voor het parkeren in tariefgebied A van de parkeerbelastingverordening.

Kosten

Een toeristenvergunning kost € 150,- per jaar.

Aan te leveren stukken

Deze worden aangeleverd door de 4 verenigingen.