Overzicht verstrekte persoonsgegevens

De gemeente houdt bij welke organisatie over u informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP) heeft opgevraagd of verstrekt. De gemeente bewaart deze informatie 1 jaar. U kunt een lijst met verstrekkingen van uw persoonsgegevens inzien. Daarvoor doet u schriftelijk een verzoek bij de gemeente.

In de Basisregistratie Personen (BRP) registreert en bewaart de gemeente uw persoonsgegevens. De overheid heeft juiste en actuele gegevens van u nodig om bijvoorbeeld een paspoort te kunnen afgeven. Of om te bepalen of u mag stemmen. U heeft het recht om deze gegevens in te zien.

Inzage en correctie persoonsgegevens

De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Niet iedereen kan zo maar persoonlijke gegevens van een ander opvragen bij de gemeente. Alleen u zelf, een gemachtigde en wettelijke afnemers hebben hier recht op. Wie gegevens van een ander wil inzien, kan een verzoek indienen bij de gemeente.

De gemeente gaat na waarvoor de gegevens nodig zijn. Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen informatie op uit de BRP. Daarmee beslissen zij bijvoorbeeld over een aanvraag huurtoeslag. Of wanneer u recht heeft op pensioen. De gemeente beoordeelt of uw gegevens verstrekt mogen worden volgens de Wet BRP.

Bescherming persoonsgegevens (Rijksoverheid.nl)

Stuur uw verzoek om een overzicht van de verstrekkingen van uw persoonsgegevens naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Onderteken uw verzoek en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

Brochure Basisregistratie personen (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens)

Gerelateerde onderwerpen