Overlijden doorgeven

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door (overlijdensaangifte). In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. U kunt daarom het beste binnen 5 dagen de aangifte doen. Dit kan elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. Na de aangifte geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af. Door het coronavirus werkt de gemeente in principe alleen op afspraak. Als begrafenisondernemer, familie of kennis kunt u zich nog wel zonder afspraak melden bij de centrale balie.

Als begrafenisondernemer kunt u gebruik maken van het online formulier Aangifte overlijden. U logt in met DigiD of eHerkenning. 

U moet hierna nog naar de balie komen voor de afgifte van het verlof. Dit kan elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Een familielid of kennis van de overledene mag het overlijden doorgeven. Het hoeft niet. Meestal doet de begrafenisondernemer dit.

Het familielid of de kennis doet de aangifte persoonlijk in de publiekshal.

Meenemen

  • uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • een doktersverklaring van het overlijden (een zogenaamde A-verklaring)

Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente.

Als een inwoner van Zandvoort in het buitenland is overleden, moet dit worden doorgegeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. Afhankelijk van het land van overlijden, kan de gemeente vragen om legalisatie of een apostille. Is de overlijdensakte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een in Nederland beëdigd tolk/vertaler. U kunt ook proberen een internationale akte te vragen.

Legalisatie documenten (Rijksoverheid)

Is uw kind dood geboren na een zwangerschap van meer dan 24 weken? Dan moet u hiervan binnen 5 dagen aangifte doen bij de gemeente waar de bevalling plaatsvond. De moeder en de vader mogen aangifte doen. Maar ook het ziekenhuis of de uitvaartverzorger. Wilt u als ouder zelf de aangifte doen dan kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 14 023.

Overlijdensakte

Er wordt een 'akte van een levenloos geboren kind' opgemaakt. Dit kan ook als de zwangerschap korter dan 24 weken heeft geduurd. De akte wordt opgenomen in het overlijdensregister van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.

Is het kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Dan moeten de ouders aangifte doen en wordt er zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.