Ontheffing foto- of filmopnamen

Wilt u foto-opnamen of filmopnamen maken in Zandvoort? Hiervoor gelden algemene regels. In sommige gevallen heeft u een ontheffing nodig. Maakt u grote of langlopende opnamen? Maakt u opnamen in een straat met hoge parkeerdruk? Of maakt u een nachtopname? Dan is het verstandig om vooraf te overleggen met de gemeente over de locatie. U vraagt de ontheffing online aan.

Ontheffing foto- en filmopname aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning

 U heeft geen ontheffing nodig voor kleinschalige foto- of filmopnamen binnen of buiten als u:

 • opnamen maakt tussen 8.00 uur 's ochtends en 20.00 uur 's avonds, inclusief op- en afbouw
 • met niet meer dan 12 personen op de set werkt, film- en opnamecrew meegeteld, en er 3 camera's vanaf de schouder of op statief worden gebruikt
 • geen objecten op de rijweg, fietspad, in een park of plantsoen plaatst
 • voetgangers niet hindert en maximaal 6 attributen (elk maximaal 1 m2, geen voertuigen) op de stoep of het voor voetgangers bedoelde gedeelte van de weg plaatst
 • geen omleidingen of afzettingen plaatst
 • maximaal 5 reguliere parkeerplaatsen afzet (gereserveerd), waarbij niet meer dan de helft van het aantal parkeerplaatsen in de straat wordt gebruikt
 • parkeerplaatsen alleen gebruikt voor auto's en busjes of kleine vrachtwagens die belangrijk zijn voor de opname en elk een normale parkeerplaats innemen
 • geen geweldsscènes of scènes met speciale effecten maakt
 • niet meer dan 2 aaneengesloten dagen filmt
 • geen series opneemt, waarbij u steeds dezelfde locatie gebruikt
 • niet op het strand rijdt met voertuigen die onderdeel zijn van de filmscene
 • opnames maakt op het strand en/of de boulevard in de periode van 15 september t/m 15 juni
 • niet in zee vaart met vaartuigen die onderdeel zijn van een filmscene.

U heeft een ontheffing nodig voor alle reguliere foto- of filmopnamen die niet onder kleinschalige foto- of filmopnamen vallen.

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document):

 • overzichtstekening (schaal 1:100):  inclusief alle objecten zoals decorstukken, aggregaten of licht, de parkeerplaatsen en eventuele afzettingen en wegomleidingen.
 • Een aanvullend draaiboek met daarin locatie(s), data, tijden (opname, op- en afbouw) en objecten;
 • toestemming van de politie als wapens (ook dummy's), uniformen en/of officiële voertuigen worden gebruikt. Neem contact op met de politie Zandvoort via 0900-8844 en vraag naar Bijzondere wetten
 • toestemming van de provincie als vuurwerk wordt gebruikt.

Vermeld expliciet in de aanvraag als er sprake is van:

 • stunts
 • speciale effecten
 • uniformen, officiële voertuigen of wapens (ook dummy's)
 • geweldsscènes of vuurwerk
 • opnamen vanuit rijdende voertuigen of varende boten.

Na verzending van het digitale formulier in te vullen en te verzenden nemen we de aanvraag in behandeling.

 

Een aanvraag voor een ontheffing voor foto- en filmopnamen kost € 352.

Houdt u er rekening mee dat voor de ontheffing ook algemene regels gelden. De gemeente kan daarnaast vanwege de veiligheid, openbare orde en woon- en leefomgeving om extra maatregelen vragen.

Algemene regels foto- en filmopnamen (pdf)

Ga vooraf met de gemeente en belanghebbenden in gesprek over de locatie, vooral bij grotere opnamen, langlopende opnamen, nachtopname en als u opnamen wilt maken in straten met een hoge parkeerdruk.

Dag- en weekkaarten parkeren

In Zandvoort kunt u niet overal vrij parkeren. Voor betaalde parkeergebieden kunt u op het gemeentehuis zogenoemde dag- en weekkaarten parkeren aanschaffen.

Parkeervergunning bedrijven

Voor vrachtwagens langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter heeft u ook een ontheffing nodig om te parkeren. Dit moet u aangeven op het aanvraagformulier.

Groot voertuig op de weg parkeren

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het online Informatieformulier vergunningen, ontheffingen en meldingen. U kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

Wilt u documenten uploaden? U kunt .pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx uploaden met een maximale grootte van 10 MB per document.

Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10 werkdagen contact met u op.