Meldplicht bijeenkomst van meer dan 50 personen

Het is verplicht om een bijeenkomst met meer dan 50 personen te melden.

Tijdens deze bijeenkomsten houdt iedereen zich aan de coronaregels die nu gelden, zoals 1,5 meter afstand van elkaar houden, een gezondheidscheck en reservering.

De organisator of een andere aangewezen toezichthouder moet erop toezien dat iedereen deze regels naleeft. In het formulier geeft u aan wie de toezichthouder van uw bijeenkomst wordt.

Formulier meldplicht U vult dit formulier in op de website van de Veiligheidsregio Kennemerland

Accordeon

Nadat u uw melding heeft gedaan, verstuurt de gemeente een ontvangstbevestiging.

Het melden van uw bijeenkomst is genoeg. U hoeft geen toestemming te krijgen voor de bijeenkomst. We nemen mogelijk contact met u op wanneer wij vragen of zorgen over uw bijeenkomst hebben.

Ook nu is er voor het organiseren van een evenement of feest meestal een vergunning nodig. Controleer altijd eerst of u voor uw geplande samenkomst een Evenementenvergunning nodig hebt. 

Wanneer mensen in grote groepen samenkomen, is het lastig om 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren en de overige coronaregels op te volgen. Dit is één van de nieuwe maatregelen voor de veiligheidsregio Kennemerland is ingevoerd, waar ook de gemeente Zandvoort onder valt. In deze regio neemt het aantal besmettingen namelijk snel toe. Zo werken we aan het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.

Lees meer over de nieuwe maatregelen