Melding klein evenement

Evenementen zijn in verband met het coronavirus onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
In hoofdstuk 5 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 vindt u de landelijke regels die op dit moment gelden voor evenementen. 

Wilt u een klein evenement organiseren binnen de gemeente Zandvoort?

Voor kleinere evenementen hoeft u alleen een melding te doen. Kleinere evenementen zijn bijvoorbeeld een straatfeest, een buurtbarbecue of een buitenspeeldag. De melding klein evenement doet u uiterlijk 15 werkdagen voordat het evenement plaatsvindt. U kunt uw melding online doen.

U moet zich wel houden aan de geldende corona maatregelen. Bij uw aanvraag moet u een coronaplan inleveren. In dit plan beschrijft u welke maatregelen u treft om uw evenement te laten voldoen aan de aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid.

Heeft de gemeente meer informatie nodig, of komt uw melding in conflict met een ander evenement of een wegopbreking? Dan nemen wij contact met u op.

Wilt u een paar dagen bijvoorbeeld een marktkraan in de openbare ruimte plaatsen om reclame te maken voor een product? Dan heeft u een ontheffing plaatsen voorwerpen op de openbare weg nodig. Dit kunt u aanvragen op de pagina Ontheffing plaatsen voorwerpen op openbare weg (zie Gerelateerde onderwerpen rechts op deze pagina).

Wilt u een standplaats voor een goed doel (ideële standplaats) aanvragen? Dit kunt u doen op de pagina Tijdelijke standplaatsvergunning  (zie Gerelateerde onderwerpen rechts op deze pagina).

Klein evenement melden Doe uw melding uiterlijk 2 weken voor het evenement.

Voor kleinere evenementen kunt u volstaan met een melding in plaats van een vergunning. Het kleine evenement dat u organiseert moet dan voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • U verwacht minder dan 750 bezoekers en
  • er vindt geen afsluiting plaats van openbare wegen en
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht, of alleen tussen 7.00 en 22.00 uur, en het geluidsniveau blijft onder bepaalde waarden (75 dB(A) en 85 dB(C))en
  • het evenement vindt plaats tussen 7.00 en 24.00 uur en
  • de hulpdiensten hebben vrije doorgang.

Door het invullen en inzenden van het meldingsformulier komt u erachter of een melding voldoende is of dat u toch een vergunning moet aanvragen. Daarnaast moet u nu aangeven hoe u omgaat met de coronamaatregelen.

Als een melding niet mogelijk is

Als een melding voor uw evenement niet mogelijk is, dan kunt u een evenementenvergunning aanvragen. U betaalt leges voor het aanvragen van een evenementenvergunning.

Privéfeest is geen klein evenement

Een privéfeest wordt niet gezien als een klein evenement. De gemeente geeft geen vergunning of officiële toestemming voor deze feestjes. U kunt daarom hiervoor geen melding doen. Bij een privéfeest stelt u zelf uw buren en andere omwonenden op de hoogte en geeft u geen overlast.

Een privéfeest op de openbare weg is zonder vergunning niet toegestaan. Wilt u weten of een vergunning voor een privéfeest kansrijk is voordat u uw aanvraag doet? Vul dan op de pagina Evenementenvergunning het informatieverzoek in.

Er zijn verschillende verhuurbedrijven waarbij u hekken, verkeersborden en andere materialen kunt huren. Aan het bezorgen en het huren zijn kosten verbonden.

Gebruiksmelding brandveiligheid

Voor een melding Klein evenement geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening. In dit besluit staan brandveiligheidsvoorschriften. Aan deze voorschriften moet u voldoen als u een plaats in de openbare ruimte gebruikt. Deze voorschriften gelden voor elk klein evenement.

Soms moet u een gebruiksmelding doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtes (zoals tenten, podia en tribunes) die bestemd zijn voor meer dan 150 personen. Of als u de brandveiligheid op een andere manier regelt dan in het besluit is bepaald. De gebruiksmelding doet u via het Omgevingsloket online. Bij de Omgevingsdienst IJmond vindt u meer informatie.

Omgevingsloket Online

Website Omgevingsdienst IJmond

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening (Overheid.nl)

Kansspelvergunning

Daarnaast heeft u een vergunning nodig als u een loterij wilt organiseren.

Kansspelvergunning voor het organiseren van een loterij

In september 2021 wordt de Dutch Grand Prix op het circuit in Zandvoort verreden. Wilt u tijdens dit race-evenement in het dorp een side-event organiseren?

Een evenement dat niet gerelateerd is aan de Dutch Grand Prix is tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix niet toegestaan.