Meeuwenoverlast

Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Vooral van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de wet beschermd. Dit maakt het lastig voor de gemeente om de meeuwenoverlast tegen te gaan. Als bewoner kunt u wel zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt. Bijvoorbeeld door het goed afsluiten van uw afvalbakken en gele vuilniszakken niet vroegtijdig op straat te zetten.

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek om te broeden. Vooral op platte daken, dakkapellen en halfschuine daken. Maak mogelijke broedplaatsen onbereikbaar door het leggen van een net, het spannen van draden of het plaatsen van pinnen en prikkers. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is.

Toch een nest met eieren op uw dak? Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u het nest niet verwijderen. Ook mag u de eieren niet rapen of kapot maken.

Meeuwen hebben geen extra voer nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen.

Een simpele methode is om vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak op te gaan en het schoon te vegen. De storende aanwezigheid en het ontbreken van nestmateriaal maakt uw dak minder aantrekkelijk. Dit werkt het beste als u deze actie samen met uw buren doet.

Niet iedereen kan of durft een dak op. Het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan dan een oplossing zijn.

Het meest effectief is om draden of vogelnetten op het dak te spannen, zodat vogels er niet kunnen landen. Dit kunt u laten doen door een gecertificeerd plaagdierbestrijder. Het kost voor een gemiddeld plat dak zonder obstakels zo’n € 300 tot € 800. Maar zo bent u wel definitief af van de overlast op uw dak. Bovendien draagt de gemeente Zandvoort dit jaar bij, door maximaal € 350 te vergoeden. Deze tegemoetkoming wordt alleen verstrekt als de meeuwenwering wordt gedaan door gecertificeerd bedrijf Anticimex.

U maakt een afspraak met Anticimex via telefoonnummer 0320-252126. Het bedrijf kijkt of er op dat moment geen meeuwen op uw dak nestelen, adviseert u wat de beste meeuwenwering is en geeft aan wat de kosten zijn. U gaat akkoord met de kosten en u laat de meeuwenwering aanbrengen. U betaalt het afgesproken bedrag minus € 350.