Laadpaal elektrische auto

Elektrische auto’s worden steeds populairder, ook in de gemeente Zandvoort. Heeft u een elektrische auto of is er geen laadpaal bij u in de buurt? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een openbare laadpaal aanvragen in Zandvoort. 

Werkt een laadpaal niet goed of is de laadpaal in storing? Dan staat op de laadpaal een telefoonnummer dat u kunt bellen om de storing door te geven.

De gemeente hanteert de volgende uitgangspunten voor het kiezen van een locatie voor de laadpaal:

  1.  U kunt uw elektrische auto niet op eigen terrein opladen (denk aan een eigen parkeergarage of garagebox, eigen oprit, etc.)
  2.  Een maximale (hemelsbrede) afstand van 200 meter tussen de woning van de aanvrager en de locatie van de laadpaal
  3.  Een geplande of reeds geplaatste laadpaal binnen een afstand van 200 meter van de door u aangevraagde laadpaal (maximaal 100 meter afwijking)
  4. Plaatsing van de laadpaal vindt zoveel mogelijk plaats op vrije, fiscale of PAP-parkeerplaatsen voor het bedienen van een zo groot mogelijk publiek;
  5. BEL- en bewonersgebieden worden zoveel mogelijk vermeden, tenzij er geen alternatieve locatie voorhanden is.

Bij het zoeken naar een geschikte locatie houdt de gemeente rekening met diverse omgevingsfactoren. Denk hierbij aan:

•    Zichtbare en makkelijk te bereiken locaties
•    Parkeerdruk in de nabije omgeving (alleen als aanvraag vanuit een ondernemer/bedrijf komt)
•    Voldoende ruimte voor voetgangers op het trottoir 
•    De ligging van kabels en leidingen voor het aansluiten van de openbare laadpaal op het elektriciteitsnet;
•    De aanwezigheid van bomen
•    Overlast van licht bij nabijgelegen woningen

Aan de hand van uw adres wordt een locatie gekozen binnen een straal (hemelsbreed) van 200 meter. Wij zoeken naar een locatie die ervoor zorgt dat er uiteindelijk een netwerk ontstaat waarbij heel Zandvoort bediend wordt. Vaak komt een laadpaal daarom niet recht voor uw woning.

U kunt via de volgende bedrijven een laadpaal aanvragen:

Als u de aanvraag heeft ingediend, zoekt Allego of MRA-e contact met de gemeente om de door u aangegeven locatie af te stemmen. Per aanvraag worden er 2 parkeervakken gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen.

Is de gekozen locatie akkoord? Dan wordt er een verkeersbesluit opgesteld en vastgesteld. Zodra het verkeersbesluit gepubliceerd is in het gemeenteblad op overheid.nl begint een bezwaartermijn van 6 weken. Zie Bezwaar tegen gemeentelijk besluit maken.

Zijn er geen bezwaren ingediend? Dan kan de laadpaal aangelegd worden. Het bedrijf stelt u hiervan op de hoogte.

De aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal is meestal gratis. In specifieke gevallen kunnen er kosten zijn. Dit wordt dan vooraf besproken.

De kosten voor het gebruik van de laadpaal worden via het oplaadtarief verrekend of (deels) op de gemeente verhaald.

Om te laden bij een oplaadpaal, buiten de parkeergarages, hoeft u geen parkeerkosten te betalen en hoeft u niet in het bezit te zijn van een parkeervergunning voor het betreffende gebied. De oplaadplekken zijn bedoeld om op te laden. Is uw auto volledig geladen, dan moet u een andere (betaalde) parkeerplaats opzoeken zodat ook andere elektrische rijders gebruik kunnen maken van de laadpaal. Als u de auto niet weghaalt als deze is opgeladen kan de gemeente u een boete opleggen.