Kosten bewindvoering

Deze kosten ontstaan als de rechtbank beslist over de bewindvoering.  Als u een laag inkomen hebt, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen voor deze kosten. Hebt u een mentor of curator of bent u onder bewind gesteld? En kunt u de kosten voor de bewindvoering niet betalen? Dan kunt u met het aanvraagformulier bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is ook voor mensen die werken of een andere uitkering krijgen. De gemeente beslist in uw speciale situatie of u bijzondere bijstand krijgt. Wij kijken of de onverwacht hoge kosten echt nodig zijn. Ook kijken wij eerst of u genoeg geld, spaargeld of inkomen hebt om de kosten zelf te kunnen betalen. De bijzondere bijstand kan een lening zijn.

U vraagt bijzonder bijstand  kosten bewindvoering op tijd aan als de factuur van de bewindvoerder niet ouder is dan 8 weken en de kosten niet langer dan 3 maanden geleden zijn ontstaan.

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand kosten bewindvoering (pdf, 2 MB)

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u samen met de gevraagde 
kopieën naar: 
Gemeente Zandvoort
Afdeling SMSR / team Minima
Antwoordnummer 25
2040 VB Zandvoort 

Een postzegel is niet nodig

Heeft u vragen over de bijzondere bijstand kosten bewindvoering neem dan contact op met het team Minima. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.

Gerelateerde onderwerpen